Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 6
Hôm qua : 33
Tháng 06 : 1.238
Tháng trước : 796
Quý 2 : 2.835
Năm 2021 : 5.481
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 14/2018/TT- BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày hiệu lực:
04/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ngày ban hành:
18/07/2016
Ngày hiệu lực:
01/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
01/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành:
11/03/2014
Ngày hiệu lực:
28/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
26/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Ngày ban hành:
08/08/2011
Ngày hiệu lực:
22/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ngày ban hành:
04/07/2011
Ngày hiệu lực:
01/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 01/2011/TT-BNV. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 08/2010/TT-Bộ GD&ĐT - Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
01/03/2010
Ngày hiệu lực:
15/04/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới