Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Hôm qua : 33
Tháng 06 : 1.238
Tháng trước : 796
Quý 2 : 2.835
Năm 2021 : 5.481
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

Tải bản gốc (.pdf)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương III.

NẤU ĂN TRONG

GIA ĐÌNH

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

Tiểu mục 1b; 4a

Không dạy

Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c.

Tự học có hướng dẫn

2

- Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

- Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

Hai bài

Tích hợp thành một chủ đề

3

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

Mục III. Chế biến món ăn

Không dạy

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn

Tự học có hướng dẫn

Mục I, II

Tích hợp với bài 23

5

Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn

Cả bài

Tích hợp với bài 22

6

Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.

7

Bài: Ôn tập

Cả bài

Hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

8

Chương IV.

THU, CHI

TRONG GIA ĐÌNH

- Bài 25. Thu nhập của gia đình

- Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

- Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Cả bài

Tích hợp thành một chủ đề

 

2. Lớp 7

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Phần 2. Lâm nghiệp

1

Chương I.

KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Bài 25. Thực hành Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Cả bài

Hướng dẫn học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.

2

- Bài 26. Trồng cây rừng

- Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Hai bài

Tích hợp thành chủ đề: “Trồng và chăm sóc cây rừng”

3

Chương II. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Bài 28. Khai thác rừng

- Mục I. Các loại khai thác rừng

- Mục II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay.

Tích hợp với bài 29

Mục III. Phục hồi rừng sau khai thác

- Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Cả bài

Tích hợp với mục I, II (bài 28) thành chủ đề: “Khai thác và bảo vệ rừng”

Phần 3. Chăn nuôi

5

Chương I.

ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi

Tích hợp với bài 31

Mục II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta

Không dạy

6

Bài 31. Giống vật nuôi

Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi

Không dạy

 

Mục II. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi

Tích hợp mục I (bài 30) thành chủ đề: “Vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi”.

7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

- Mục I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

- Mục III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Tích hợp với bài 33

Mục II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Không dạy

8

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

- Mục I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi

- Mục II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi

Tích hợp mục I, III (bài 32) với mục I (bài 34) thành chủ đề “Chọn lọc giống vật nuôi”

Mục III. Quản lí giống vật nuôi

Không dạy

9

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

Mục I. Chọn phối

Tích hợp với bài 33

Mục II. Nhân giống thuần chủng

Không dạy

10

Bài 35. Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

- Mục I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết

- Mục II. Quy trình thực hành Bước 1. Nhận xét ngoại hình

- Mục III. Thực hành

Tích hợp với bài 36

 

Mục II: Quy trình thực hành

Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái

Không dạy

11

Bài 36. Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

- Mục I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết

- Mục II. Quy trình thực hành Bước 2. Đo một số chiều đo

Không dạy

- Mục II. Quy trình thực hành

Bước 1. Quan sát đặc điểm ngoại hình

- Mục III. Thực hành

Tích hợp mục I, II. bước 1 với mục III (bài 35) thành chủ đề: “Nhận biết một số giống gà, lợn (heo) qua quan sát ngoại hình”

12

- Bài 41. Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

- Bài 42. Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Hai bài

Tích hợp thành chủ đề. Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả.

13

Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG

TRONG

CHĂN NUÔI

- Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

- Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

- Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Ba bài

Tích hợp thành chủ đề: “Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.”

14

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phần 4. Thủy sản

15

Chương I.

ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ

THUẬT

NUÔI THỦY SẢN

- Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

- Bài 51. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản

Hai bài

Tích hợp thành chủ đề: “Môi trường nuôi thủy sản”

16

- Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

- Bài 53. Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

Hai bài

Tích hợp thành chủ đề: “Thức ăn của động vật thủy sản”

17

Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY

SẢN

Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

3. Lớp 8

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương VII.

ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Mục III. So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Mục I. Đèn ống huỳnh quang

- Mục II. Đèn Compac huỳnh quang

Tích hợp với bài 40

2

Bài 40. Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

Cả bài

Tích hợp với mục I, II (bài 39) thành chủ đề: “Đèn huỳnh quang”

3

Bài 41. Đồ dùng loại điện nhiệt: Bàn là điện

Mục I. Đồ dùng loại điện - nhiệt.

Tiểu mục 2. Dây đốt nóng

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Mục I.1. Nguyên lý làm việc

- Mục II. Bàn là điện

Tích hợp với bài 42

 

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Mục I. Bếp điện

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Mục II. Nồi cơm điện

Tích hợp với mục I.1, II (bài 41) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện - nhiệt”

5

Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Mục I. Động cơ điện một pha. Tiểu mục:

2. Nguyên lí làm việc

3. Các số liệu kĩ thuật

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

- Mục I.1. Cấu tạo

- Mục I.4. Sử dụng

- Mục II. Quạt điện

- Mục III. Máy bơm nước

Tích hợp với bài 45

6

Bài 45. Thực hành: Quạt điện

Cả bài

Tích hợp với mục I.1, I.4, II, III (bài 44) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện - cơ”

7

Chương VIII

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Mục II. Áp tô mát

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục I. Cầu chì

Tích hợp với bài 54

8

Bài 54. Thực hành: Cầu chì

Cả bài

Tích hợp mục I (bài 53) thành chủ đề: “Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà”.

9

Bài 55. Sơ đồ điện

Mục 2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

Tự học có hướng dẫn

Mục 1. Sơ đồ điện là gì?

Mục 3. Phân loại sơ đồ điện

Tích hợp với bài 58

10

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Cả bài

Tích hợp mục 1, 3 (bài 55) thành chủ đề

 

4. Lớp 9

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Các mô đun:

1) Cắt may

2) Lắp đặt mạng điện trong nhà

3) Nấu ăn

4) Sửa chữa xe đạp

5) Trồng cây ăn quả

Các bài dạy trong học kì II

- Những nội dung lí thuyết đơn giản, dễ hiểu.

- Những nội dung thực hành có thể thực hiện được cả ở trường và ở nhà

- Lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương và đối tượng học sinh sao cho thuận lợi trong việc tự học ở nhà, và hướng dẫn học sinh tự học

- Hướng dẫn học sinh nội dung thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả

 

 

______________________

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 3

BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

- Mục I.1. Tiêu chuẩn hạt giống

- Mục II. Bảo quản củ giống.

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Mục I.2. Các phương pháp bảo quản hạt giống

- Mục I.3. Quy trình bảo quản hạt giống

- Mục II. Bảo quản củ giống

Tích hợp vào bài 44

2

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 

Mục I.2. Bảo quản khoai lang, sắn (củ mì).

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Mục I.1. Bảo quản thóc, ngô

Tích hợp vào bài 44

3

 

- Mục II. Bảo quản rau, hoa, quả tươi

 

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

Mục I. Chế biến gạo từ thóc

Tích hợp với mục I.2, I.3, II (bài 41), mục I.1, II (bài 42) thành chủ đề: “Bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng”.

Mục II. Chế biến sắn (khoai mì).

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

- Bài 45. Thực hành: Chế biến xiro từ quả

- Bài 47. Thực hành : Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản

Hai bài

Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành tại gia đình.

5

Chương 4. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

- Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

- Bài 52. Thực hành : Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Ba bài

Tích hợp thành chủ đề

6

Chương 5

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

- Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

- Bài 55. Quản lý doanh nghiệp.

- Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Ba bài

Tích hợp thành chủ đề

7

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

Mục II. Triển khai việc thành lập doanh nghiệp. Tiểu mục 2. Đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Chủ đề

HƯỚNG NGHIỆP

Chủ đề Hướng nghiệp (6 tiết)

 

Lựa chọn nội dung hướng nghiệp phù hợp tích hợp vào các Chương 3, 4, 5 (mỗi chương 1 tiết).

 

2. Lớp 11

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 3

VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

Mục III. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Chương 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 20. Khái quát về động cơ đốt trong

Mục I. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong.

Không dạy

- Mục II. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

- Mục III. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

Tích hợp vào bài 21

3

Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

- Mục I. Một số khái niệm cơ bản.

- Mục II. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì

Tích hợp mục II, III (bài 20) thành chủ đề: “Khái quát về động cơ đốt trong”.

Mục III. Nguyên lí làm việc của động cơ 2 kì.

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Chương 6

CẤU TẠO CỦA

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 22. Thân máy và nắp máy

Cả bài

Không dạy

5

Bài 30. Hệ thống khởi động

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

Chương 7

ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Mục II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên ô tô. Tiểu mục 4. Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

3. Lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

2

Chương 4 MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Bài 18. Máy tăng âm

Cả bài

Không dạy

Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần.

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Chương 5

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

- Mục III. Sơ đồ mạch điện ba pha

- Mục IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Chương 7

MẠNG ĐIỆN

SẢN XUẤT

QUY MÔ NHỎ

Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Cả bài

Không dạy

 

 

__________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN ĐỊA LÍ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16. Thực hành. Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 17. Lớp vỏ khí

- Mục 1. Thành phần không khí

- Mục 3. Các khối khí

Tích hợp vào Bài 19.

Mục 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Mục 1. Thời tiết và khí hậu

Tích hợp vào Bài 22.

Mục 2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

Tích hợp vào Bài 19.

4

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

Cả bài

Tích hợp với nội dung mục 1, mục 3 (Bài 17); mục 3 (Bài 18) thành chủ đề : Lớp vỏ khí.

5

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

Không dạy.

Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Tích hợp với mục 1 (Bài 18) thành chủ đề: Thời tiết và khí hậu.

6

Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 46. Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An-đet

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 56. Khu vực Bắc Âu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

6

Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

7

Bài 58. Khu vực Nam Âu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

8

Bài 59. Khu vực Đông Âu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam

Mục 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

Tích hợp vào Bài 38.

Mục 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

Khuyến khích học sinh tự đọc.

6

Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Cả bài

Tích hợp vào Bài 38.

7

Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Mục 1. Giá trị của tài nguyên sinh vật

Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Mục 2. Bảo vệ tài nguyên rừng

- Mục 3. Bảo vệ tài nguyên động vật

Tích hợp với mục 1 (Bài 36) và nội dung cả Bài 37 thành chủ đề: Đất và sinh vật.

8

Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

9

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương

Cả bài

Không dạy.

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 41, 42, 43. Địa lí tỉnh, thành phố

Cả bài

Tự học có hướng dẫn.

 

 

________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN ĐỊA LÍ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 30. Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn gọn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Mục I. Môi trường

- Mục III. Tài nguyên thiên nhiên

Tích hợp vào Bài 42.

Mục II. Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người

Khuyến khích học sinh tự đọc.

6

Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững

Mục I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

Tích hợp với mục I, III của Bài 41 thành chủ đề: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.

Mục II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 9. Nhật Bản

Mục II. Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn (Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Tiết 3. Thực hành

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 10. Trung Quốc

Tiết 3. Thực hành

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Mục II. Thành tựu của ASEAN (Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN))

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Tiết 4. Thực hành

Tự làm có hướng dẫn.

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Cả bài

Tự làm có hướng dẫn.

2

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Cả bài

Tự làm có hướng dẫn.

4

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm.

6

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

7

Bài 44, 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Cả bài

Tự học có hướng dẫn.

 

 

__________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 13. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phần 1. Tình huống

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b, c, d

Tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước.

2

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

Phần 1. Truyện đọc

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục c

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Phần 1. Truyện đọc

Khuyến khích học sinh tự học.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục c

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

- Phần 1. Tình huống

Khuyến khích học sinh tự học.

- Phần 2. Nội dung bài học: Mục a

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b

Tích hợp với mục a của bài 16.

5

Thực hành ngoại khoá

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

Phần 1. Thông tin

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục c, d, đ

Tích hợp thành một mục: Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

2

Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Phần 1. Truyện đọc

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục a, b, c

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa

Phần 1. Thông tin sự kiện

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 17. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phần 1. Thông tin sự kiện

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)

Phần 1. Tình huống, thông tin

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

 

Phần 2. Nội dung bài học

Tích hợp với bài 17 (Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) trong sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước (bài 17).

6

Thực hành ngoại khoá

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 14. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

- Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

- Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Cả hai bài

Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ: chủ đề “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng).

Phần I. Đặt vấn đề bài 16, 17

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần II. Nội dung bài học: Mục 3 bài 16, bài 17

Khuyến khích học sinh tự học.

Phần III. Bài tập: Bài tập 4 bài 16

Không yêu cầu học sinh làm.

3

- Bài 20. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Bài 21. Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cả hai bài

Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ chủ đề “Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”).

Phần I. Đặt vấn đề bài 16, bài 17

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Thực hành ngoại khoá

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Phần I. Đặt vấn đề

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần II. Nội dung bài học: Mục 2a

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Phần I. Đặt vấn đề

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần II. Nội dung bài học: Mục 1, mục 4

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

Phần I. Đặt vấn đề

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần II. Nội dung bài học: Mục 1

Chỉ yêu cầu học sinh nêu Khái niệm vi phạm pháp luật; phân biệt các loại vi phạm pháp luật.

Mục 2

Không yêu cầu học sinh phân biệt và lấy ví dụ về các loại trách nhiệm pháp lí.

Phần III. Bài tập: Bài tập 5

Không yêu cầu học sinh làm.

4

Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

Thực hành ngoại khoá

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

 

 

___________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

Phần II. Nội dung bài học

Mục 1c. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Phần II. Nội dung bài học

Mục 1. Tình yêu

Không dạy nội dung tình yêu mang tính xã hội.

3

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 1. Lòng yêu nước

Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Mục 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc

- Mục 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

Tích hợp thành 01 mục: Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Phần II. Nội dung bài học

 

- Mục 1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường

- Mục 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

Hoạt động ngoại khóa

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Mục 3. Những hình thức cơ bản của dân chủ

Tích hợp mục 1 và mục 3, chỉ yêu cầu học sinh nêu được:

- Khái niệm dân chủ và dân chủ XHCN

- Bản chất dân chủ XHCN

- Các hình thức cơ bản của dân chủ

2

Bài 14. Chính sách Quốc phòng và An ninh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

- Mục 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Hoạt động ngoại khóa

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

 

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Phần II. Nội dung bài học

Mục 2b Trách nhiệm của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 1c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân

- Mục 2c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

- Mục 3c. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

- Mục 4b. Trách nhiệm của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Phần IV. Bài tập

Bài tập số 6

Không yêu cầu học sinh làm.

3

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

- Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Phần II. Nội dung bài học

- Mục 2d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Mục 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

Thực hành ngoại khóa

Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

 

 

________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN HÓA HỌC

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

24. Tính chất của oxi.

25. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi.

26. Oxit.

27. Điều chế oxi-Phản ứng phân hủy.

Mục II.1.b. Với photpho (bài 24)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả 4 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Oxi

Gợi ý một số nội dung dạy:

+ Tính chất vật lý

+ Tính chất hóa học đồng thời rút ra các khái niệm: sự oxi hóa, khái niệm oxit, oxit axit, oxit bazơ, tên gọi một số oxit thông dụng, phản ứng hóa hợp.

+ Điều chế và ứng dụng (nêu nguyên tắc điều chế từ hợp chất giàu oxi, chỉ thực hiện 1 trong 2 thí nghiệm): rút ra khái niệm phản ứng phân hủy.

2

28. Không khí. Sự cháy.

Mục II.1. Sự cháy;

Mục II. 2. Sự oxi hóa chậm

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

30. Bài thực hành 4.

Cả bài

Không dạy.

4

31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro.

33. Điều chế hiđro - Phản ứng thế.

34. Bài luyện tập 6

Mục III. Ứng dụng (bài 31)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục I.1.c. (bài 33)

Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng.

Bài tập 4, 5, 6 (bài 34)

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Hiđro

5

35. Bài thực hành 5

Cả bài

Không dạy

6

36. Nước

39. Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước

Mục III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước (bài 36)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thí nghiệm 1, 2 (bài 39)

Không thực hiện

Thí nghiệm 3 (bài 39)

Tích hợp khi dạy chủ đề nước và có thể sử dụng video thí nghiệm.

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Nước

7

37. Axit - Bazơ - Muối

Cả bài

Không dạy

8

38. Bài luyện tập 7

Cả bài

Không dạy

9

43. Pha chế dung dịch.

45. Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

Mục I.3. Thực hành 3 và Mục I.4. Thực hành 4 (bài 45)

Không thực hiện

Mục I.1. Thực hành 1 và Mục I.2. Thực hành 2 (bài 45)

Tích hợp khi dạy bài pha chế dung dịch.

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài: Pha chế dung dịch.

 

2. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Cả bài

Không dạy

2

38. Axetilen

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

39. Benzen

Cả bài

Không dạy

4

40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên.

41. Nhiên liệu.

42. Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon- Nhiên liệu.

Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (bài 40)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục I. Kiến thức cần nhớ (bài 42)

Không ôn tập các nội dung liên quan đến axetilen, benzen.

Mục II. Bài tập 1, 3 (bài 42)

Không làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu.

5

43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

Cả bài

Không dạy

6

49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Cả bài

Không dạy

7

55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Cả bài

Không dạy

8

56. Ôn tập cuối năm

Phần I. Mục II. Bài tập: 1b, 2, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Phần II. Mục I. Kiến thức cần nhớ

Không ôn tập các nội dung liên quan đến axetilen, benzen.

Phần II. Mục II. Bài tập 1a, 4, 5a, 7

Không làm

 

Ghi chú:

- Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.

- Các nội dung thí nghiệm khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.

- Đối với chủ đề tích hợp khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

 

_______________________________

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN HÓA HỌC

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

21. Khái quát về nhóm halogen.

22. Clo.

23. Hidro clorua - Axit clohidric và muối clorua.

25. Flo - Brom - lot.

Bài tập 10, 12 (bài 26)

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục IV. Ứng dụng của clo (Bài 22)

Tự học có hướng dẫn

Thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 27); thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 28)

Tích hợp khi dạy chủ đề nhóm halogen và có thể sử dụng video thí nghiệm.

26. Luyện tập: Nhóm halogen.

27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo.

28. Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot.

Cả 7 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Nhóm halogen. Gợi ý các nội dung dạy học:

- Khái quát nhóm halogen.

- Các đơn chất halogen.

- Một số hợp chất của halogen.

3

29. Oxi - Ozon

Mục A. Oxi

Tự học có hướng dẫn

4

30. Lưu huỳnh.

31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.

33. Axit sunfuric - Muối sunfat.

34. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh.

35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Mục IV. Ứng dụng của lưu huỳnh và Mục V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh (bài 30)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thí nghiệm 1 (bài 31); thí nghiệm 4 (bài 35)

Không thực hiện

Thí nghiệm 3, 4 (bài 31); thí nghiệm 2 (bài 35)

Tích hợp khi dạy chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

Mục điều chế SO2 và SO3 (bài 32)

Gộp chung vào mục sản xuất H2SO4.

Bài tập 7 (bài 34)

Không làm

Cả 6 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

5

37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Cả bài

Không dạy

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

29. Anken

30. Ankađien

31. Luyện tập Anken và ankađien

32. Ankin

33. Luyện tập: Ankin

34. Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

Bài tập 6, 7 (bài 33)

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục ứng dụng của anken, ankađien, ankin

Tự học có hướng dẫn

Thí nghiệm 1, 2 (bài 34)

Tích hợp khi dạy chủ đề hiđrocacbon không no và có thể sử dụng video thí nghiệm.

Cả 6 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Hiđrocacbon không no. Gợi ý các nội dung dạy học:

- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

- Tính chất vật lí

- Tính chất hóa học

- Điều chế, ứng dụng

2

35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Mục B. Một vài hiđrocacbon thơm khác (bài 35)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Benzen và đồng đẳng

3

43. Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Cả bài

Không dạy

4

45. Axit cacboxylic

IV.1.Tính axit

Tự học có hướng dẫn

5

47. Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Thí nghiệm 1

Tích hợp khi dạy bài 44 và có thể sử dụng video thí nghiệm.

Thí nghiệm 2

Không thực hiện

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Cả bài

Không dạy.

2

25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Mục B.1. Canxi hiđroxit (bài 26)

Tự học có hướng dẫn

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

3

27. Nhôm và hợp chất của nhôm

29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Mục V. Sản xuất nhôm (bài 27)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6 (bài 27)

Không làm bài tập 6 và các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion Al3+ với ion OHtạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư.

Thí nghiệm 1 (bài 30)

Tích hợp khi dạy chủ đề nhôm, hợp chất của nhôm và có thể sử dụng video thí nghiệm.

Thí nghiệm 2, 3 (bài 30)

Không thực hiện

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm

4

31. Sắt

32. Hợp chất của sắt

37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Bài tập 5 (bài 31)

Khuyến khích học sinh tự làm

Thí nghiệm 3 (bài 39)

Không thực hiện

Thí nghiệm 1, 2 (bài 39)

Tích hợp khi dạy chủ đề sắt, hợp chất của sắt và có thể sử dụng video thí nghiệm.

Cả 4 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Sắt và hợp chất của sắt

5

33. Hợp kim của sắt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

34. Crom và hợp chất của crom

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Cả bài

Không dạy

 

Ghi chú:

- Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.

- Các nội dung thí nghiệm khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.

- Đối với chủ đề tích hợp khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

 

________________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Mưa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập truyện và kí

Cả bài

Không dạy

Động Phong Nha

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng

Việt

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ 

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ 

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ 

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn

Câu trần thuật đơn có từ 

Câu trần thuật đơn không có từ 

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

II. Chữa một số lỗi thường gặp

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Kiểm tra Tiếng Việt

Cả bài

Không thực hiện

3

Tập làm văn

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Luyện nói về văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Tập làm thơ bốn chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người

Cả bài

Học sinh làm bài ở nhà

Ôn tập văn miêu tả

Cả bài

Không dạy

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Viết đơn

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

2. Lớp 7

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ca Huế trên sông Hương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Quan Âm Thị Kính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Kiểm tra phần Văn

Cả bài

Không thực hiện

2

Tiếng

Việt

Thêm trạng ngữ cho câu

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng

III. Luyện tập: Bài tập 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Thêm trạng ngữ cho câu

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (bài Thêm trạng ngữ cho câu); phần I, bài tập 1 phần III. Luyện tập (bài Thêm trạng ngữ cho câu- tiếp theo).

 

 

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

II. Luyện tập: Bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp theo).

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Dấu gạch ngang

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Dấu gạch ngang

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II (bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy); phần I (bài Dấu gạch ngang).

 

 

Ôn tập phần Tiếng Việt

1. Các kiểu câu đơn đã học

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

4. Các phép tu từ cú pháp đã học

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Tiếng Việt

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài (1 tiết). Tự học có hướng dẫn: tập trung vào nội dung 2 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt); nội dung 3 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt- tiếp theo).

3

Tập làm

văn

Tìm hiểu chung về văn nghị luận Đặc điểm của văn bản nghị luận

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Cách làm bài văn lập luận giải thích

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Luyện tập lập luận giải thích

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Cả bài

Không dạy

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Văn bản đề nghị

I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Văn bản báo cáo

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II của mỗi bài.

Hoạt động ngữ văn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

3. Lớp 8

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Khi con tu hú

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đi đường (Tẩu lộ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Đọc hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết):

Bài Đi bộ ngao du: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; trả lời câu hỏi 1, 4 phần Đọc - hiểu văn bản; đọc phần Ghi nhớ ở cuối bài;

Bài Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; tóm tắt văn bản; nhận biết được chủ đề của văn bản (phần Ghi nhớ); không trả lời các câu hỏi sau bài sau

Kiểm tra Văn

Cả bài

Không thực hiện

Trả bài kiểm tra Văn

Cả bài

Không dạy

Tổng kết phần Văn

Bài tập 2*

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài tập 3*

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài tập 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Văn

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 4, 5, 6, 8.

2

Tiếng

Việt

Câu nghi vấn

Câu cầu khiến

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Câu phủ định

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu nghi vấn (tiếp theo)

IV. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Câu nghi vấn

Câu cầu khiến

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Câu phủ định

Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 06 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (3 tiết):

- Câu nghi vấn (2 bài): hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

- Câu cầu khiến, Câu cảm thán: hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

- Câu trần thuật, Câu phủ định: hướng dẫn tự học trong 1 tiết.

Ở mỗi bài, tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu.

Hội thoại

Hội thoại (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Không thực hiện

3

Tập làm

văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Hành động nói

I. Hành động nói là gì?

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Hành động nói (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Hành động nói

Hành động nói (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Hành động nói), phần I (bài Hành động nói- tiếp theo).

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập làm văn bản tường trình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập làm văn bản thông báo

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

4. Lớp 9

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đọc- hiểu văn bản: các câu hỏi 1, 3, 5, 6

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 2, 4.

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Sang thu

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Nói với con

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4, 5

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Sang thu

Nói với con

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào đọc văn bản, trả lời câu hỏi 1 phần Đọc - hiểu văn bản và phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

Kiểm tra về thơ

Cả bài

Không thực hiện

Bến quê (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc hai văn bản; trả lời các câu hỏi 3, 4 phần Đọc - hiểu văn bản Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang, câu hỏi 1 phần Đọc - hiểu văn bản Con chó Bấc; phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

Kiểm tra về truyện

Cả bài

Không thực hiện

Bắc Sơn (trích hồi bốn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

Bài tập 1, 2, 3, 5

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết phần Văn học

Bài tập 1, 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

 

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

A. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

 

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

Tổng kết phần Văn học

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học nước ngoài), bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học), phần B (bài Tổng kết phần Văn học- tiếp theo).

2

Tiếng

Việt

Nghĩa tường minh và hàm ý

II. Luyện tập: các bài tập 3, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

II. Luyện tập: các bài tập 1, 3, 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các bài tập 1, 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý), bài tập 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý- tiếp theo).

Tổng kết về ngữ pháp

A. Từ loại

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

D. Các kiểu câu

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Tổng kết về ngữ pháp

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần B (bài Tổng kết về ngữ pháp), phần C (bài Tổng kết về ngữ pháp- tiếp theo).

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Cả bài

Không thực hiện

3

Tập làm

văn

Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cả bài

Không dạy

Luyện tập viết biên bản

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập viết hợp đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Không dạy

4

Chương trình địa phương

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

_______________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Tựa Trích diễm thi tập

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28- Tam quốc diễn nghĩa)

Hướng dẫn học bài: câu hỏi 3 và phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4 phần Hướng dẫn học bài; đọc phần Ghi nhớ.

 

 

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21- Tam quốc diễn nghĩa)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Truyện Kiều. Phần một: Tác giả

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Văn học

Các nội dung 1, 2, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các nội dung 3,4, 5.

2

Tiếng Việt

Ôn tập phần Tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

3

Làm văn

Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Phương pháp thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Lập luận trong văn nghị luận

Cả bài

Không dạy

Các thao tác nghị luận

Cả bài

Không dạy

Viết quảng cáo

Cả bài

Không dạy

Ôn tập phần Làm văn

Cả bài

Không dạy

 

2. Lớp 11

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Lai Tân

Nhớ đồng

Tương tư

Chiều xuân

Cả 04 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Văn học

I Nội dung

II. Phương pháp: các câu hỏi 6, 7, 8

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

 

 

 

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung vào các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5.

2

Tiếng Việt

Nghĩa của câu

I. Hai thành phần nghĩa của câu và các câu hỏi ở phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Các câu hỏi ở phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa của câu

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II, III.

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

Phong cách ngôn ngữ chính luận

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần Luyện tập (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận); phần II (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận - tiếp theo).

Ôn tập phần Tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

3

Làm văn

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Cả bài

Học sinh làm bài ở nhà

Tiểu sử tóm tắt

Cả bài

Không dạy

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Cả bài

Không dạy

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả bài

Không dạy

Tóm tắt văn bản nghị luận

Cả bài

Không dạy

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả bài

Không dạy

Ôn tập phần Làm văn

Cả bài

Không dạy

 

3. Lớp 12

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Rừng xà nu

Câu hỏi 4 và các câu hỏi phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc phần mở đầu (Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc... những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời) và phần cuối (Anh cán bộ trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyết... những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời); trả lời các câu hỏi 1,2,3; đọc phần Ghi nhớ.

Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những đứa con trong gia đình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mùa lá rụng trong vườn (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Một người Hà Nội

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông già và biển cả (trích)

Câu hỏi 3 và các câu hỏi phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Câu hỏi 2, 4, 5 và phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; tập trung vào đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba - Đế Thích; trả lời các câu hỏi 1, 3.

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Văn học

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 1, 3, 4 trong phần II; bỏ phần I và các câu hỏi 2, 5, 6, 7 của phần II.

2

Tiếng Việt

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Không dạy

Thực hành về hàm ý

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Cả 02 bài

Không dạy

Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính; phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II.

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

I. Nội dung cơ bản cần nắm vững

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Các bài tập 1, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ), làm các bài tập 2, 3, 4 (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ).

3

Làm văn

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Cả bài

Không dạy

Diễn đạt trong văn nghị luận

I. Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

III. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II (bài Diễn đạt trong văn nghị luận); phần Luyện tập (bài Diễn đạt trong văn nghị luận - tiếp theo).

Phát biểu tự do

Cả bài

Không dạy

Văn bản tổng kết

Cả bài

Không dạy

 

 

________________________

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương VII. Quả và hạt

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Mục II. Cây với môi trường

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Chương VIII. Các nhóm Thực vật

Bài 38. Rêu - Cây rêu

Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của rêu

5

Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Mục 1.b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của dương xỉ

Mục 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp

Không dạy

Mục 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

Bài 40. Hạt trần - Cây thông

Mục 2. Cơ quan sinh sản (nón)

Không dạy chi tiết, không so sánh cấu tạo của hoa và nón; chỉ giới thiệu cơ quan sinh sản

7

Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Phần lệnh ▼ “Lấy một quả để kiểm tra lại điều trên”

Không thực hiện

8

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Mục 1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Chương IX. Vai trò của thực vật

Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Mục 1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Mục I.1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Bài 46, Bài 47, Bài 48

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề “Vai trò của thực vật”

10

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Bài 50. Vi khuẩn

Mục 2. Cách dinh dưỡng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục 3. Phân bố và số lượng

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Bài 51. Nấm

Mục I.1. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Mục II. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Phần B. Mục I. Đặc điểm sinh học

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Bài 52. Địa y

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

13

Bài 53. Tham quan thiên nhiên (3 tiết)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

2. Lớp 7

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương 6. Ngành động vật có xương sống

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Cả bài

Không thực hiện

3

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

5

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Cả bài

 

7

Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Bộ Dơi và bộ Cá voi

Cả bài

Tích hợp cùng Bài 51 thành chủ đề “Đa dạng của lớp Thú”

8

Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Cả bài

9

Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Nội dung: Thú móng guốc gồm ba bộ (Mục I. Các bộ Móng guốc)

Không thực hiện

Mục I. Phần lệnh ▼

Mục II. Phần lệnh ▼

10

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

11

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Bài 57. Đa dạng sinh học

Cả bài

- Không phân tích sự thích nghi của động vật với môi trường sống, chỉ giới thiệu sự đa dạng của động vật

 

 

 

- Tích hợp vào Bài 58

13

Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Cả bài

Tích hợp cùng Bài 57 thành chủ đề “Đa dạng sinh học”

14

Bài 60. Động vật quý hiếm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

15

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

16

Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

3. Lớp 8

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương VII. Bài tiết

Bài 39. Bài tiết nước tiểu

Hình 39-1. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận

Không dạy chi tiết sơ đồ hình 39.1, chỉ dạy phân biệt 3 quá trình lọc máu, hấp thu lại và bài tiết tiếp (Mục I)

Mục I. Phần lệnh ▼

Không thực hiện

Mục II. Phần lệnh ▼

2

Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Mục I - Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các tác nhân

3

Chương VIII. Da

Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

Mục I - Cấu tạo của da

Không dạy chi tiết cấu tạo từng phần của da

4

Bài 42. Vệ sinh da

Mục II - Rèn luyện da

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

5

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

Mục I - Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

Không dạy

Mục II-1. Cấu tạo

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo

6

Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Cả bài

Không thực hiện

7

Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian

Cả bài

Không dạy phần cấu tạo não bộ, chỉ dạy về vị trí và chức năng

8

Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

Mục II-2. Cấu tạo của màng lưới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II-3. Sự tạo ảnh ở màng lưới

10

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Chương X.

Nội tiết

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

Cả 5 bài

- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến

- Tích hợp thành chủ đề “Nội tiết”

Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

Bài 58. Tuyến sinh dục

Bài 59. Sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

12

Chương XI.

Sinh sản

Bài 60. Cơ quan sinh dục nam

Mục I - Tinh hoàn và tinh trùng

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

13

Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ

Mục II - Buồng trứng và trứng

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

14

Bài 64. Các bệnh lây qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)

Mục II - Bệnh giang mai

Khuyến khích học sinh tự đọc

15

Bài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Mục II - Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

4. Lớp 9

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương VI. Ứng dụng di truyền học

Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Cả bài

Không thực hiện

2

Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

3

SINH VẬT VÀ

MÔI TRƯỜNG

Chương I. Sinh vật và môi trường

Bài 45-46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Cả 2 bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

4

Chương II. Hệ

sinh thái

Bài 47. Quần thể sinh vật

Mục II - Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng

5

Bài 48. Quần thể người

Mục II. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

Bài 51-52. Thực hành: Hệ sinh thái

Cả 2 bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

7

Chương III. Con người, dân số và môi trường

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 56-57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Cả 2 bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

9

Chương IV. Bảo vệ môi trường

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Cả 4 bài

- Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu khái quát

- Tích hợp thành chủ đề “Bảo vệ môi trường”

10

Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

11

Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

12

Bài 61. Luật bảo vệ môi trường

13

Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

14

Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

 

____________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài 16. Hô hấp tế bào

Mục I - Khái niệm hô hấp tế bào

Chỉ dạy công thức hô hấp

Hình 16.1

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II.1. Đường phân

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (6C) và sản phẩm (3C)

Mục II.2. Chu trình Crep

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (3C) và sản phẩm (ATP, NADH, FADH2 CO2)

Mục II.3. Chuỗi truyền êlectron hô hấp

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (3C) và sản phẩm (ATP, NADH, FADH2 CO2)

2

 

Chương IV. Phân bào

Bài 18. Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các kỳ của quá trình nguyên phân và giảm phân; kết quả và ý nghĩa của mỗi quá trình

Bài 19. Giảm phân

Cả bài

Bài 18, Bài 19

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề “Phân bào”

3

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Cả bài

Không thực hiện

4

5

6

Phần III. Sinh học vi sinh vật

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Mục III. Hô hấp và lên men

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 24. Thực hành: lên men Êtilic, Lactic

Mục I - Lên men Êtilic

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

7

8

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Mục II - Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 28. Thực hành quan sát một số vi sinh vật

Cả bài

Không thực hiện

9

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo và hình thái của virut

10

Bài 30. Sự nhân lên các loại virut trong tế bào chủ

Mục I - Chu trình nhân lên của virut

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các giai đoạn của chu trình

Mục II - HIV - AIDS

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Bài 31. Virut gây bệnh.

Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Bài 29, Bài 30 và Bài 32

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề “Virut và bệnh truyền nhiễm”

 

2. Lớp 11

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương II. Cảm ứng

B. Cảm ứng ở động vật

Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Mục III - Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

Bài 26, Bài 27

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề “Cảm ứng ở động vật”

2

Bài 28. Điện thế nghỉ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Bài 30. Truyền tin qua xináp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

5

Bài 31. Tập tính của động vật

Mục III - Cơ sở thần kinh của tập tính

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Mục IV - Một số hình thức học tập ở động vật.

Không dạy chi tiết chỉ giới thiệu các hình thức học tập ở động vật

Mục V - Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

Không dạy chi tiết chỉ giới thiệu một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

Mục VI - Ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 31, Bài 32

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề “Tập tính của động vật”

6

Bài 33. Thực hành xem phim về tập tính của động vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

7

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Mục II - Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Mục II - Những nhân tố chi phối sự ra hoa

Khuyến khích học sinh tự đọc

10

B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Cả 2 bài

- Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Tích hợp 2 bài thành chủ đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật”

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

11

 

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

12

Chương IV. Sinh sản A. Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Mục II - Sinh sản vô tính ở thực vật

Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật và vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

13

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Mục II - 1. Cấu tạo của hoa

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - 3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

Mục II - 4. Quá trình hình thành hạt, quả

Bài 41, Bài 42

Cả 2 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề “Sinh sản ở thực vật”

14

Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

15

B - Sinh sản ở

động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Mục I - Sinh sản vô tính là gì?

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Mục III - Ứng dụng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Mục I - Sinh sản hữu tính là gì?

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục III - Các hình thức thụ tinh

Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các hình thức.

Mục IV - Đẻ trứng và đẻ con

Khuyến khích học sinh tự đọc

16

Bài 44, Bài 45

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề “Sinh sản ở động vật”

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

3. Lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Mục I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Mục II. Khái niệm chọn lọc nhân tạo

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

Bài 28. Loài

Mục II - Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Cả bài

Chỉ dạy phần dẫn (7 dòng trên mục I) và phần ghi nhớ cuối bài, không dạy các phần còn lại

5

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Mục I - Hóa thạch và vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - 1. Hiện tượng trôi dạt lục địa

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

Mục II - 2. Sinh vật trong các đại địa chất

Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại

6

Phần VII. Sinh thái học

Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Mục I - Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Mục I. Quá trình hình thành quần thể sinh vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II - Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bảng 37.1; 37.2; 37.3

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Mục VI. Tăng trưởng của quần thể sinh vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục VII. Tăng trưởng của quần thể người

10

 

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Chương II. Quần xã sinh vật

Bài 41. Diễn thế sinh thái

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

12

Chương III. Hệ sinh thái, Sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42. Hệ sinh thái

Mục III - Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất

Khuyến khích học sinh tự đọc

13

Bài 43. Trao đổi chất trong hệ sinh thái

Mục II - Tháp sinh thái

Khuyến khích học sinh tự đọc

14

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Mục I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

Mục III - Sinh quyển

15

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

 

___________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: THE BODY

A3, 4, 5, 6, 7

Không dạy

B5

Không dạy

2

UNIT 10: STAYING HEALTHY

A4, 5, 6

Không dạy

B4,5

Không dạy

3

UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?

A3, 4

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5

Không dạy

4

UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES

A3, 4

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5

Không dạy

C5, 6

Khuyến khích học sinh tự học

5

UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS

A1, 5

Không dạy

B2

Không dạy

6

UNIT 14: MAKING PLANS

A4, 5

Không dạy

B1, 2, 3, 4, 5, 6

Khuyến khích học sinh tự học

7

UNIT 15: COUNTRIES

A4, 5, 6

Không dạy

C1, 2

Không dạy

8

UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT

A3, 4, 5

Không dạy

B2,3,4,5,6

Không dạy

9

GRAMMAR PRACTICE

Tất cả

Khuyến khích học sinh tự làm

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: AT HOME AND AWAY

A3, 4

Không dạy

B1, 2

Không dạy

2

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE

A2, 3

Không dạy

B2, 4, 5

Không dạy

3

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

A2, 3

Không dạy

B3, 4

Không dạy

4

UNIT 12: LET'S EAT

A2, 3, 4

Không dạy

B4

Không dạy

5

UNIT 13: ACTIVITIES

A2

Không dạy

B2

Không dạy

B3

Khuyến khích học sinh tự học

6

UNIT 14: FREE TIME FUN

A1

Khuyến khích học sinh tự học

A2, 3

Không dạy

B2, 3, 4

Không dạy

7

UNIT 15: GOING OUT

B2, 3, 4

Không dạy

8

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

A3, 4

Khuyến khích học sinh tự học

B4, 5

Không dạy

9

LANGUAGE FOCUS

1, 2, 3, 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

2

UNIT 10: RECYCLING

SPEAK & LISTEN

Không dạy

WRITE

Không dạy

3

UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

4

UNIT 12: A VACATION ABROAD

SPEAK & LISTEN

Không dạy

WRITE

Không dạy

5

UNIT 13: FESTIVALS

SPEAK

Không dạy

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

6

UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

SPEAK & LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

7

UNIT 15: COMPUTERS

GETTING STARTED; LISTEN AND READ

Không dạy

SPEAK

Không dạy

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

8

UNIT 16: INVENTIONS

CẢ BÀI

Không dạy

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 6: THE ENVIRONMENT

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

2

UNIT 7: SAVING ENERGY

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

4

UNIT 8: CELEBRATIONS

LISTEN

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

6

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

SPEAK AND LISTEN

Không dạy

LANGUAGE FOCUS EX2, EX3. EX4

Không dạy

8

UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

SPEAK AND LISTEN

Không dạy

READ: PART A

Không dạy

WRITE

Khuyến khích học sinh tự học

 

 

_______________________________

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

SPEAKING

Không dạy

LISTENING

Không dạy

2

UNIT 10: CONSERVATION

SPEAKING

Không dạy

LISTENING

Không dạy

3

UNIT 11: NATIONAL PARKS

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

4

UNIT 12: MUSIC

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

5

UNIT 13: FILMS AND CINEMA

SPEAKING

Không dạy

WRITING

Không dạy

6

UNIT 14: THE WORLD CUP

SPEAKING

Không dạy

LISTENING

Không dạy

7

UNIT 15: CITIES

CẢ BÀI

Không dạy

8

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

SPEAKING

Không dạy

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

9

TEST YOURSELF

A, B, C, D, E, F

Khuyến khích học sinh tự làm

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: THE POST OFFICE

SPEAKING

Không dạy

WRITING

Không dạy

2

UNIT 10: NATURE IN DANGER

SPEAKING

Không dạy

WRITING

Không dạy

3

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

4

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

LISTENING

Không dạy

SPEAKING

Không dạy

5

UNIT 13: HOBBIES

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

6

UNIT 14: RECREATION

CẢ BÀI

Không dạy

7

UNIT 15: SPACE CONQEST

LISTENING

Không dạy

SPEAKING

Không dạy

WRITING

Không dạy

8

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

SPEAKING

Không dạy

WRITING

Không dạy

9

TEST YOURSELF

A, B, C, D, E, F

Khuyến khích học sinh tự làm

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

UNIT 9: DESERTS

CẢ BÀI

Không dạy

2

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

PRONUNCIATION trong LANGUAGE FOCUS

Không dạy

3

UNIT 11: BOOKS

PRONUNCIATION trong LANGUAGE FOCUS

Không dạy

4

UNIT 12: WATER SPORTS

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

LANGUAGE FOCUS

Không dạy

5

UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

READING

Không dạy

SPEAKING

Không dạy

6

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

PRONUNCIATION trong LANGUAGE FOCUS

Không dạy

7

UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

PRONUNCIATION trong LANGUAGE FOCUS

Không dạy

8

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEST ASIANNATIONS

LISTENING

Không dạy

WRITING

Không dạy

SPEAKING

Không dạy

PRONUNCIATION trong LANGUAGE FOCUS

Không dạy

9

TEST YOURSELF

A, B, C, D, E, F

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

___________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG NGA

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16

Bài tập 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3, 6, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Bài 17

Bài tập 5

Không dạy

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Bài 18

Bài tập 2, 5, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 19

Bài tập 3, 7

Không dạy

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 20

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 21

Bài tập 2, 4

Không dạy

Bài tập 6, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

7

Bài 22

Bài tập 3, 5, 6

Không dạy

Bài tập 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

8

Bài 23

Bài tập 3

Không dạy

Bài tập 7 (câu 3, 4, 5), 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 8

Tự học có hướng dẫn

9

Bài 24

Bài tập 3, 6, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

10

Bài 25

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 26

Bài tập 3, 5

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

12

Bài 27

Bài tập 3, 8

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6

Không dạy

13

Bài 28

Bài tập 2, 8

Không dạy

Bài tập 7, 9

Tự học có hướng dẫn

14

Bài 29

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 7, 9

Tự học có hướng dẫn

15

Bài 30

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16

Bài tập 3, 7, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 8

Tự học có hướng dẫn

2

Bài 17

Bài tập 1, 4, 7

Không dạy

Bài tập 8

Tự học có hướng dẫn

3

Bài 18

Bài tập 3, 6

Không dạy

Bài tập 7, 9

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 19

Bài tập 4, 6, 8

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

5

Bài 20

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 21

Bài tập 3, 6

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

7

Bài 22

Bài tập 1, 3, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 23

Bài tập 3, 5 (phần 2), 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 24

Bài tập 4, 6, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

10

Bài 25

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 26

Bài tập 2, 5, 8 (phần 1), 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 8 (phần 2)

Tự học có hướng dẫn

12

Bài 27

Bài tập 3, 6, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

13

Bài 28

Bài tập 2, 5

Không dạy

Bài tập 6, 7 (phần 2), 9

Khuyến khích học sinh tự làm

14

Bài 29

Bài tập 2, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 8

Không yêu cầu học sinh nêu lí do

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

15

Bài 30

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16

Bài tập 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Bài 17

Bài tập 2, 4, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

3

Bài 18

Bài tập 2, 7

Không dạy

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 19

Bài tập 1,

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, 5

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

5

Bài 20

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 21

Bài tập 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn, không cần trả lời câu hỏi “Tại sao?”

7

Bài 22

Bài tập 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

8

Bài 23

Bài tập 2,6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Khuyến khích học sinh tự đọc

9

Bài 24

Bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

10

Bài 25

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 26

Bài tập 3, 8

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

12

Bài 27

Bài tập 2, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9, 10

Tự học có hướng dẫn

13

Bài 28

Bài tập 3, 8

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

14

Bài 29

Bài tập 3

Không dạy

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

15

Bài 30

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8

Bài tập 3, 6, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 12

Tự học có hướng dẫn

2

Bài 9

Bài tập 2 (phần E), 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập13

Tự học có hướng dẫn

3

Bài 10

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 11

Bài tập 3,9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 12

Tự học có hướng dẫn

5

Bài 12

Bài tập 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 14

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 13

Bài tập 3, 6, 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 14

Tự học có hướng dẫn

7

Bài 14

Bài tập 3

Không dạy

Bài tập 10, 14

Tự học có hướng dẫn

8

Bài 15

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

 

______________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG NGA

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16

Bài tập 3, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

2

Bài 17

Bài tập 3, 6, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

3

Bài 18

Bài tập 3, 5, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 11

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 19

Bài tập 3, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

5

Bài 20

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 21

Bài tập 3, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 14

Tự học có hướng dẫn

7

Bài 22

Bài tập 3, 6, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

8

Bài 23

Bài tập 3, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9

Tự học có hướng dẫn

9

Bài 24

Bài tập 3, 6 (phần E), 9

Khuyến khích học sinh tự làm

10

Bài 25

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 26

Bài tập 4, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6, 10

Tự học có hướng dẫn

12

Bài 27

Bài tập 4, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6, 9

Tự học có hướng dẫn

13

Bài 28

Bài tập 4, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6

Tự học có hướng dẫn

14

Bài 29

Bài tập 4, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6

Tự học có hướng dẫn

15

Bài 30

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 16

Bài tập 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Bài 17

Bài tập 3, 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

3

Bài 18

Bài tập 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

4

Bài 19

Bài tập 1, 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 9, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 20

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

6

Bài 21

Bài tập 1, 10, 11

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

7

Bài 22

Bài tập 3, 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

8

Bài 23

Bài tập 3 (phần A), 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

9

Bài 24

Bài tập 1, 11

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8, 9, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

10

Bài 25

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 26

Bài tập 3, 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

12

Bài 27

Bài tập 3, 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

13

Bài 28

Bài tập 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8, 9, 10

Khuyến khích học sinh tự làm

14

Bài 29

Bài tập 3, 10, 11

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7, 8, 9

Khuyến khích học sinh tự làm

15

Bài 30

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8

Bài tập 4, 9, 12, 17

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 10, 11, 15, 16

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Bài 9

Bài tập 8, 9, 10

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 11, 14, 17, 18

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 4, 6, 12

Tự học có hướng dẫn

3

Bài 10

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

4

Bài 11

Bài tập 6, 7, 8, 13, 18

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4, 9, 16, 17, 19 (phần E)

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 12

Bài tập 4, 10, 13, 17

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 7 (phần A), 11, 12

Khuyến khích học sinh tự làm

6

Bài 13

Bài tập 5, 9, 15, 18

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 10, 13, 14

Khuyến khích học sinh tự làm

7

Bài 14

Bài tập 5, 11, 14, 16

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7, 8, 15, 19

Khuyến khích học sinh tự làm

8

Bài 15

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

 

 

_______________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Lecçon 13. Dans une boutique de souvenirs

Bài tập 3 (trang 62) và 5 (trang 63)

Không dạy

2

Leçon 14. Nous rangeons ta chambre

Bài tập 2 (trang 66) và 4 (trang 67)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 5 (trang 67)

Khuyến khích học sinh tự học

3

Leçon 15. Comment allez au zoo ?

Bài tập 4 (trang 71)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 6 (trang 71)

Tự học có hướng dẫn

4

Leçon 16. Promenade en bateau

Bài tập 1 (trang 74) và 4 (trang 75)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 75)

Tự học có hướng dẫn

5

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

6

Leçon 17. À l'entrée du zoo

Bài tập 1 (trang 80)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2 (trang 80)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 81)

Tự học có hướng dẫn (chuyển thành bài tập luyện kỹ năng viết câu đơn lẻ.)

7

Leçon 18. Jeux vidéo ou bandes dessinées

Bài tập 3 (trang 84) và 5 ( trang 85)

Tự học có hướng dẫn

8

Leçon 19. Une excursion à la campagne

Bài tập 2 (trang 88) và 5 (trang 89)

Không dạy

9

Leçon 20. Qu’est-ce qu’il faut emporter ?

Bài tập 2 (trang 92) và 3 (trang 93)

Khuyến khích học sinh tự học

10

Révision 5

Cả bài

Không dạy

11

Leçon 21. Il est quelle heure ?

Bài tập 4 (trang 98)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 5 (trang 99)

Không dạy

12

Leçon 22. Nous sommes quel jour aujourd’hui

Bài tập 3 và 4 (trang 102)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 5 và 7 ( trang 103)

Không dạy

13

Leçon 23. Qu’est-ce qu’on va faire ?

Bài tập 2 (trang 106)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4 và 5 (trang 107)

Tự học có hướng dẫn

14

Leçon 24. Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ?

Bài tập 2 (trang 110)

Không dạy

Bài tập 4 (trang 111)

Tự học có hướng dẫn

15

Révision 6

Cả bài

Không dạy

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 13. Bulletin météo

Bài tập 3 (trang 86)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4 (trang 87)

Không dạy

2

Leçon 14. Les saisons et le calendrier scolaire français

Bài tập 3 (trang 91)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6 (trang 92)

Khuyến khích học sinh tự học

3

Leçon 15. Une leçon de géographie

Bài tập 2 (trang 95)

Không dạy

Bài tập 4 (trang 96)

Tự học có hướng dẫn

4

Leçon 16. Une lettre parisienne

Bài tập 4 (trang 102)

Tự học có hướng dẫn. Chuyển thành bài tập ngữ pháp.

5

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

6

Leçon 17. Ils aiment bien le foot

Bài tập 3 (trang 113)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 115)

Tự học có hướng dẫn

7

Leçon 18. Il y a un peu trop de foot à la télé

Bài tập 1 (trang 118) và 4 (trang 119)

Chỉ chọn 1 trong các tình huống để làm hội thoại.

8

Leçon 19. Comment tu le trouves ?

Bài tập 2 (trang 123)

Không dạy

Bài tập 3 (trang 123)

Chỉ thực hiện 1 hội thoại theo mẫu.

9

Leçon 20. Quelle belle fête !

Tableau 41 (trang 127)

Chỉ dạy beaucoup, un peu và pas du tout

Bài tập 5 (trang 128)

Không dạy

10

Révision 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

11

Leçon 21. Réveillez-vous, les enfants !

Bài tập 3 (trang 140)

Tự học có hướng dẫn.

Bài tập 5 (trang 141)

Tự học có hướng dẫn (Chuyển thành bài tập ngữ pháp)

12

Leçon 22. Je me suis levé à 9 heures

Bài tập 5 (trang 146)

Tự học có hướng dẫn

13

Leçon 23. La production du pain bio

Bài tập 4 (trang 151)

Tự học có hướng dẫn

14

Leçon 24. Ils élèvent aussi des vaches

Bài tập 1 (trang 154)

Không dạy

Tableau 50 và bài tập 3 ; 4 (trang 155)

Khuyến khích học sinh tự học

15

Révision 6

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 13. Un souvenir inoubliable

Bài tập 1 (trang 85)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 3 (trang 86)

Tự học có hướng dẫn. Giáo viên điều chỉnh yêu cầu, đề xuất điền trước 50% số động từ cần chia, đặc biệt tính tới sự đan xen giữa p.c và imparfait.

2

Leçon 14. Qu’est-ce qui vous est arrivé ?

Tableau 28 và bài tập 3 (trang 91)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4 (trang 92)

Tự học có hướng dẫn

3

Leçon 15. Chez l’horloger

Bài tập 4 (trang 96)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 97)

Tự học có hướng dẫn

4

Leçon 16. Un repas d’adieu

Bài tập 3 (trang 101)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 6 (trang 103)

Tự học có hướng dẫn

5

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

6

Leçon 17. Où est-ce tu vas passer tes vacances cette année ?

Bài tập 2 (trang 114) và 5 (trang 115)

Tự học có hướng dẫn

7

Leçon 18. Qu’est-ce que la Francophonie ?

Bài tập 1 (trang 118) và 4 (trang 119)

Không dạy

8

Leçon 19. Le VIIe sommet de la Francophonie

Bài tập 3 (trang 124)

Không dạy

Bài tập 5 (trang125)

Tự học có hướng dẫn

9

Leçon 20. La Belgique, pays multilingue

Bài tập 1 (trang 128) và 3 (trang 129)

Không dạy

10

Leçons 18, 19 và 20

Bài đọc (trang 116, 121, 126)

Dạy tích hợp 3 bài đọc theo cùng chủ điểm trong 2 tiết.

11

Révision 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Leçon 21. Fait-il trop chaud sur la terre ?

Bài tập 2 (trang 139) và 7 (trang 141)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3 (trang 140)

Không dạy

13

Leçon 22. Déchets : Attention à la pollution

Bài tập 2 (trang 144)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 145)

Tự học có hướng dẫn. Chuyển thành bài tập ngữ pháp.

14

Leçons 21 và 22

Bài đọc (trang 137, 142)

Dạy tích hợp 2 bài đọc theo chủ điểm trong 1 tiết.

15

Leçon 23. Association jeunes-nature

Bài tập 3; 4 (trang 150)

Khuyến khích học sinh tự học

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 7. Il y a plus de 100 ans ... Le cinéma s'anime

Bài tập 1 (trang 53) và 8 (trang 56)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 3 (trang 54) và 6 (trang 55)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 55)

Tự học có hướng dẫn

2

Leçon 8. La puce saute sur une carte

Bài tập 3 (trang 59); 4 (trang 60) và 8 (trang 62)

Khuyến khích học sinh tự học

Tableau 24 (trang 61) “Caractériser un objet”

Chỉ dạy: forme, couleur, poids, fonctions, qualités.

Bài tập 6 và 7 (trang 61)

Không dạy

3

Leçon 9. L’aspirine, un médicament

Bài tập 3 (trang 66)

Không dạy

Bài tập 5 (trang 66) và 9 (trang 68)

Khuyến khích học sinh tự học

4

Révision 3

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

5

Leçon 10. La Francophonie dans le monde

Bài tập 1 (trang 77) và 6 (trang 79)

Không dạy

Tableau 30 (trang 79)

Không dạy chi tiết hai nội dung 1 và 2 (chỉ giới thiệu cách sử dụng và giải thích các ví dụ). Tích hợp nội dung 3 vào Tableau 29.

Bài tập 7 (trang 79) ; 8 và 9 (trang 80)

Tự học có hướng dẫn

6

Leçon 11. La Francophonie au Canada

Bài tập 1 (trang 83)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 3, 4 (trang 84) và 7 (trang 85)

Tự học có hướng dẫn

7

Leçon 12. Louis Braille

Tableau 33 và bài tập 1(trang 89) ; Tableau 34 (trang 90)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4, 5, 6 (trang 90, 91)

Không dạy

8

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

 

 

___________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TIẾNG PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 7. Quand la science-fiction devient la réalité

Bài tập 3 trang 65 (từ vựng)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 66 (ngữ pháp); 7 trang 67 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 10 trang 69 (viết)

Tự học có hướng dẫn

2

Leçon 8. L’informatique: d’hier à aujourd’hui

Bài tập 2 trang 72 (từ vựng); 4 trang 73 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 74 (ngữ pháp); Hoạt động 7 trang 75 (nghe)

Không dạy

Hoạt động 9 trang 76 (viết)

Tự học có hướng dẫn

3

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Récréation 4

Cả bài

Không dạy

5

Leçon 9. Thomas Alva Edison

Bài tập 1 trang 84 (từ vựng) ; 2 trang 85 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 8 trang 88 (nói)

Tự học có hướng dẫn

6

Leçon 10. Albert Einstein

Bài tập 2, 3 trang 91 (từ vựng); Hoạt động 9, 10 trang 95 (nói)

Không dạy

Bài tập 5 trang 92 (ngữ pháp); 7 trang 93 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

7

Révision 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

8

Récréation 5

Cả bài

Không dạy

9

Leçon 11. Le Laos, pays du million d'éléphants

Bài tập 2, 3 trang 103 (từ vựng) ; 4 trang 104 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập số 6 trang 105 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 10 trang 107 (viết)

Tự học có hướng dẫn

10

Leçon 12. Visite au pays du sourire

Bài tập 1 trang 110 (từ vựng); 4 trang 112 (ngữ pháp); Hoạt động 6 trang 113 (nghe)

Không dạy

11

Révision 6

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Récréation 6

Cả bài

Không dạy

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 7. Histoire de 1'Internet

Bài tập 4, 5 trang 75 (từ vựng); 8 trang 77 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Hoạt động 11 trang 79 (viết)

Tự học có hướng dẫn

2

Leçon 8. À quoi sert l'Internet ?

Bài tập 4 trang 82 (từ vựng)

Không dạy

Bài tập 6 trang 83 (ngữ pháp); 8 trang 84 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Hoạt động 11 trang 86 (viết)

Tự học có hướng dẫn

3

Bilan 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Récréation 4

Cả bài

Không dạy

5

Leçon 9. « Aux grands hommes la patrie reconnaissante ! »

Bài tập 3 trang 95 (từ vựng); 7 trang 97 (ngữ pháp); 9 trang 98 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 95 (từ vựng)

Không dạy

Hoạt động 11 trang 99 (nói); 12 trang 99 (viết)

Tự học có hướng dẫn

6

Leçon 10. Monseigneur Bienvenu

Bài tập 3 trang 102 (từ vựng); 6 trang 103 (ngữ pháp); 9 trang 105 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 102 (từ vựng)

Không dạy

Hoạt động 11 trang 106 (nói) ; 12 trang 106 (viết)

Tự học có hướng dẫn

7

Bilan 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

8

Récréation 5

Cả bài

Không dạy

9

Leçon 11. L'Égypte

Bài tập 3, 4 trang 115 (từ vựng)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 116 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 11 trang 119 (viết)

Tự học có hướng dẫn

10

Leçon 12. Liban, pays de 10000 ans d’histoire

Bài tập 3 trang 122 (từ vựng)

Không dạy

Bài tập 4 trang 122 (từ vựng); 6 trang 124 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Hoạt động 10 trang 126 (viết)

Tự học có hướng dẫn

11

Bilan 6

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Récréation 6

Cả bài

Không dạy

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Leçon 7. Comment s'investir ?

Bài tập 4, 5 trang 75 (từ vựng); 7 trang 76 (ngữ pháp); 10 trang 78 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Hoạt động 13 trang 80 (viết)

Tự học có hướng dẫn

2

Leçon 8. Monpellier roule propre

Bài tập 4 trang 83 (từ vựng); 8 trang 86 (ngữ pháp); Hoạt động 12 trang 88 (nghe)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 84 (từ vựng); Tableau « Pour exprimer le regret » trang 86; bài tập 9, 10, 11 trang 87 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 14 trang 89 (viết)

Tự học có hướng dẫn

3

Bilan 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Récréation 4

Cả bài

Không dạy

5

Leçon 9. Musée d'art contemporain

ĐIỀM PHÙNG THỊ

Bài tập 2, 3 trang 98 (từ vựng); 7 trang 101 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 99 (ngữ pháp); 8 trang 101 (ngữ pháp); Hoạt động 10 trang 103 (nói)

Không dạy

Hoạt động 11 trang 103 (viết)

Tự học có hướng dẫn

6

Leçon 10. La faim n'empêche pas les enfants de jouer...

Bài tập 2 trang 106 (từ vựng)

Không dạy

Bài tập 3 trang 106 (từ vựng); 5 trang 107 (ngữ pháp); 7 trang 108 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Tabeau «Discours rapporté» trang 107

Chỉ dạy cấu trúc câu với các động từ sau: demander, ignorer, ne pas savoir, chercher, dire, répondre, ajouter, affirmer, expliquer, annoncer.

Hoạt động 10 trang 109 (viết)

Tự học có hướng dẫn

7

Bilan 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

8

Récréation 5

Cả bài

Không dạy

9

Leçon 11. La Bulgarie

Bài tập 1, 5 trang 119 (từ vựng); 7 trang 121 (ngữ pháp); 9 trang 122 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 4 trang 119 (từ vựng)

Không dạy

Hoạt động 12 trang 123 (viết)

Tự học có hướng dẫn

10

Leçon 12. La Roumanie

Bài tập 3, 6 trang 126 (từ vựng)

Không dạy

Bài tập 7 trang 127 (ngữ pháp); 9 trang 128 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Hoạt động 13 trang 131 (viết)

Tự học có hướng dẫn

11

Bilan 6

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Récréation 6

Cả bài

Không dạy

 

 

__________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TIẾNG TRUNG

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

19

怎么走

Từ mới số 9, 10, 11, 12, 13, 14

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 4

Không dạy

2

20

复习

Bài ôn tập củng cố kiến thức

Khuyến khích học sinh tự làm

3

21

买东西

Hội thoại 2 và từ mới 1,12,13,14,15,16,

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 3

Khuyến khích học sinh tự làm

4

22

你看怎么样

- Bài tập 1, 2, 3

- Hội thoại, từ mới (trừ từ 3, 4, 5, 9, 17)

Không dạy

5

23

谈天气

Hội thoại

Tự học có hướng dẫn

Từ mới số 11 và 14

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

6

24

各有所好

- Bài khóa số 2 và từ mới 9,11

- Bài tâp 1 câu c, d và bài 2 câu c

Không dạy

Bài tập 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

7

25

复习

Bài ôn tập củng cố kiến thức

Khuyến khích học sinh tự làm

8

26

早餐

- Bài khóa 2 và từ mới số 9, 11, 12; Cấu trúc ngữ pháp 2

- Bài tập 1, 4, bài 2 câu d

Không dạy

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

9

27

名胜古迹(上)

Cả bài

Không dạy

10

28

名胜古迹(下)

Hội thoại, từ mới (trừ phần tiên riêng)

Tích hợp

Tên riêng trong phần từ mới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

11

29

参观游览

Từ mới, bài khóa

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4

Không dạy

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

12

30

复习

Bài khóa, từ mới và bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự làm

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

19

烛光

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 3, 5

Không dạy

2

20

复习(四)

Bài ôn tập củng cố kiến thức

Khuyến khích học sinh tự làm

3

21

小熊掰玉米

- Bài khóa, từ mới (trừ từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14)

- Bài tập 1, 4

Không dạy

4

22

太阳和彩虹

Bài khoá, Từ mới (trừ từ mới 7, 8, 9)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 2, 5

Không dạy

5

23

立交桥

Bài khoá

Không dạy

- Từ mới (trừ những từ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 19, 20)

- Ngữ pháp

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 3, 4, 5

Không dạy

6

24

团结起来,力量就大了

Bài khoá, từ mới

Tích hợp

Bài tập 1, 2

Không dạy

7

25

复习(五)

Bài ôn tập củng cố kiến thức

Khuyến khích học sinh tự làm

8

26

猴子戴草帽

Bài khoá, Từ mới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

9

27

亡羊补牢

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

10

28

泉水,坐飞船

- Bài khóa 1, 2, từ mới

- Bài tập 2, 4

Không dạy

11

29

晚会

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 5

Không dạy

12

30

复习(六)

Bài ôn tập củng cố kiến thức

Khuyến khích học sinh tự làm

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

16

升旗

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 1, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

2

17

你得的是感冒

Bài khóa, ngữ pháp

Tích hợp

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 2, 3, 6

Không dạy

3

18

黎秋水的生日

- Bài khoá, Từ mới

- Ngữ pháp, bài tập 2

Tích hợp

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, 6

Không dạy

4

19

学习外语要打好基础

Từ mới, bài khóa

Tích hợp

Bài tập 1, 2, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6

Không học

5

20

复习(四)

Tiểu kết ngữ pháp

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 6

Không dạy

6

21

我的房间

- Bài khoá, Từ mới

- Ngữ pháp ( Mục 1: câu tồn tại), bài tập 2, 3

Tích hợp

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 6

Không dạy

7

22

参观展览会

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

- Ngữ pháp (động từ “有”、“是”、“在” biểu thị tồn tại)

- Bài tập 3,4

Không dạy

Bài tập 1, 5, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

8

23

参观河内守例动物园

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 1, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 2, 7

Không dạy

9

24

考场上

Bài khoá, Từ mới, Ngữ pháp

Tích hợp

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, 6

Không dạy

10

25

复习(五)

Tiểu kết ngữ pháp

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

12

中国的太极拳

- Bài khóa và từ mới

- Ngữ pháp 1

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Ngữ pháp 2

- Bài 2 phần c và bài 3

Tích hợp (với ngữ pháp bài 15)

Bài tập 1, 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài 5, 6

Không dạy

2

13

金子

Bài khoá, Từ mới

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ngữ pháp, bài tập 3

Tích hợp

Bài tập 1, 2, 4, 5

Không dạy

3

14

北京

Bài khoá, Từ mới (trừ từ mới số 4, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ngữ pháp: Mục 3 (Biểu thị mức độ tuyệt đối)

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 5, 6

Không dạy

4

15

保护自然环境

Bài khoá, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 1, 5

Không dạy

5

16

课外活动

Bài khoá, Từ mới, Ngữ pháp

Tích hợp

Bài tập 1

Không dạy

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

6

17

复习(三)

Tiểu kết ngữ pháp

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 6

Không dạy

 

 

_____________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG TRUNG

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

13

Từ mới số 2, 19, 26

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1,2

Không dạy

Bài tập 4, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

14

韩国的年轻老人

Bài khóa

Không dạy

Từ mới 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 31

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập số 1, 2, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, 4 và từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

3

15

生活方式引起都市病

Từ mới số 4, 11, 12, 19, 26

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập số 1, 2, 7

Không dạy

Bài 3, 4 và từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

4

16

复习(四)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

5

17

伟大的友谊

Bài khóa

Không dạy

Từ mới số 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 39

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập số 1, 2, 6, 7

Không dạy

Bài tập 4, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

6

18

中国菜系

Từ mới số 22, 23, 25, 27, 30

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1,2, 6

Không dạy

Bài tập 4

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 5, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 5 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

7

19

万里长城

Từ mới số 1, 5, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 2, 3, 5, 6

Không dạy

 

Bài tập 4, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụnglàm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

8

20

复习(五)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

13

旅途见闻

Từ mới số 21, 22

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 5, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

2

14

误会

Từ mới số 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

Bài tập 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

3

15

小草

Từ mới số 1, 3, 7, 10, 12, 13, 15, 19

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 3, 4, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

4

16

复习(四)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

5

17

21 世纪信息科技的发展前景

Bài khóa, Từ mới

Tích hợp

Bài tập 3, 4; từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

Bài 1, 6

Không dạy

6

18

知识与技能

Từ mới số 7, 8, 12

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 5, 7

Không dạy

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 3, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

7

19

集邮

Bài khóa

Không dạy

Từ mới số 5, 10, 21, 22

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 5, 6

Không dạy

Bài tập 3, 4, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng Bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

8

20

复习(五)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

13

真诚还在

Bài tập 1, 2, 8

Không dạy

Bài tập 4, 5, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 4, 5 làm ngữ liệu cho phần từ trọng điểm)

2

14

读书杂谈

Từ mới số 4, 7, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 35

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài tập 1, 6, 7

Không dạy

Bài tập 3, 4; từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

3

15

时间观念的变化

Từ mới 10, 16, 24, 27

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 5, 7

Không dạy

Bài tập 3, 4; từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3, 4 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

4

16

复习(四)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

5

17

住宅电话——现代家庭的宠物

Bài khóa

Không dạy

Từ mới 7, 9, 10, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 35

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 1, 5, 6, 7

Không dạy

Bài 3, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

6

18

女儿暑假打工

Bài tập 1, 4, 5, 6, 8

Không dạy

Bài 3, từ trọng điểm

Tích hợp

(giáo viên có thể sử dụng bài tập 3 làm ngữ liệu minh họa bổ sung cho phần từ trọng điểm)

7

19

求职是一门艺术

Bài tập 1, 4, 6

Không dạy

8

20

复习(五)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

___________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TIẾNG NHẬT

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8

楽しい時間がすごせますように

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần  考えましょう

Phầnふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 9

私は友達に花をもらいます

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 10

りょうしんがくれたセーター

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 11

道にまよっているかもしれませ ん

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phầnもう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 12

やくそくの時間におくれそうで す

Phần  話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần  タスク

Phần やってみましょう

Phần  考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

6

Bài 13

日本語で上手に話せるように なりました

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phầnもう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

7

Bài 14

写真コンテスト

Cả bài

Tự học có hướng dẫn.

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8

留学

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần  考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 9

日本留学

Phần  話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 10

むかし話

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phầnやってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 11

レポート

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 12

せいせきがおちてしまいました

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

6

Bài 13

学年さいごのホームルーム

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

7

Bài 14

ものがたりを作りましょう

Cả bài

Tự học có hướng dẫn.

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8

かんきょう問題

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう 少 しやってみましょ う

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 9

ごみとリサイクル

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう 少 しやってみましょ う

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 10

日本の会社

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう 少 しやってみましょ う

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 11

会社見学

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう 少 しやってみましょ う

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 12

おれいの手紙を書く

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần B:

お V いただく / ご VN いただく お V くださる/ご VN くださる

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

6

Bài 13

卒業しきのスピーチ

Phần 話しましょう

Phần 聞きましょう・読みましょう

Phần  タスク

Phần やってみましょう

Phần 考えましょう

Phần ふりかえりましょう

Phần もう少しやってみましょう

Khuyến khích học sinh tự học.

7

Bài 14

学校しょうかいのプレゼンテー ションをしましょう

Cả bài

Tự học có hướng dẫn.

 

 

 

____________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG NHẬT

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6 Chào hỏi

Phần bài tập trang 73, 74, 75, 76

Phần “cần nhớ” trang 77

Phần tự đánh giá và phần thư Nhật Bản trang 79, 80

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 7

Món ăn ưa thích

Luyện tập 1 (trang 86)

Các phần luyện tập trang 88, 89, 90, 91

Phần Thảo luận trang 81

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 8

Những điều ưa thích

Luyện tập 1 trang 99

Phần luyện tập trang 102

Phần bài tập trang 103

Phần hội thoại trang 95

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 9

Tự giới thiệu

Luyện tập 6 trang 108

Luyện tập 8, 9 trang 109, 110

Phần bài tập trang 110, 111, 112

Thư Nhật Bản

Phần hội thoại

Tự học có hướng dẫn.

5

Bài 10

Tuổi tác, số người

Luyện tập 1, 2, 3 trang 118

Luyện tập 7 trang 119

Bài tập 1 trang 121 và bài tập 2, 4, 5 trang 122

Phần hội thoại

Tự học có hướng dẫn.

6

Bài 11

Thời gian

Phần luyện tập 3, 4 trang 126

Phần luyện tập 6, 7 trang 127

Luyện tập 12, 14 trang 129

Phần hội thoại

Tự học có hướng dẫn.

7

Bài 12

Giới thiệu

Luyện tập 5, 6 trang 137, 138

Bài tập trang 138, 139

Hội thoại

Tự học có hướng dẫn.

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6

Chọn cửa hàng để mua sắm

Luyện tập 3 trang 64

Luyện tập 5,6 trang 65

Bài tập trang 66, 67, 68

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 7

Thời gian biểu

Luyện tập 5 trang 79

Luyện tập 7, 8 trang 80

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Tự học có hướng dẫn.

3

Bài 8

Thói quen

Luyện tập 3 trang 88

Luyện tập 4 trang 88

Luyện tập 5 trang 88

Bài tập trang 91, 92

Thư Nhật Bản

Tự học có hướng dẫn.

4

Bài 9

Gia đình

Luyện tập 2 trang 99 bài đọc

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 10

Ngày nghỉ

Luyện tập 2 trang 109

Luyện tập 8 trang 112

Hội thoại

Bài tập

Tự học có hướng dẫn.

6

Bài 11

Thư từ

Luyện tập 5 trang 121

Phần bài tập

Khuyến khích học sinh tự học.

7

Bài 12

Rủ mời

Luyện tập 4 trang 133

Luyện tập 5, 6

Phần bài tập

Khuyến khích học sinh tự học.

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 6

Đường đi

Luyện tập 4 trang 69

Bài tập trang 72

Bài văn

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 7

Thời gian biểu

Luyện tập 7 trang 85

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Phần hội thoại

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 8

Đọc tờ quảng cáo

Luyện tập 5 trang 96

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 9

Sở thích

Luyện tập 7, 8 trang 107, 108 phần bài tập

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 10

Tấm ảnh

Luyện tập 4 trang 123

Luyện tập 5 trang 124

Bài văn

Bài tập

Thư Nhật Bản

Tự học có hướng dẫn.

6

Bài 11

Kể về cuộc sống

Luyện tập 6 trang 136

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Luyện tập 7 trang 136, 137

Khuyến khích học sinh tự học.

7

Bài 12

Mục tiêu

Luyện tập 7 trang 150

Luyện tập 2 trang 151

Thư Nhật Bản

Phần bài tập

Phần hội thoại

Khuyến khích học sinh tự học.

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 5

Trình tự hành động

Luyện tập 1 trang 62

Luyện tập 9 trang 69

Bài tập

Bài hội thoại

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

2

Bài 6

Thời gian biểu

Luyện tập 1 trang 78

Luyện tập 6, 7 trang 82, 83

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Phần hội thoại

Khuyến khích học sinh tự học.

3

Bài 7 Thời thơ ấu

Luyện tập 1 trang 95

Luyện tập 3

Luyện tập 5, 9, 10

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Phần hội thoại

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 8 Tương lai

Luyện tập 5 trang 113

Luyện tập 9, 10 trang 115, 116

Phần bài tập

Thư Nhật Bản

Khuyến khích học sinh tự học.

 

 

_____________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương IV. Soạn thảo văn bản

Bài 16. Định dạng văn bản

Mục 2, phần định dạng bằng hộp thoại Font

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

2

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

3

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

Mục 2b. Thực hành

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hành

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

4

Bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

Mục 3. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

5

Bài thực hành 8. Em “viết” báo tường

Mục 2b. Thực hành

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

6

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

Mục 2b. Soạn báo cáo kết quả học tập của em

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

7

Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền

Cả bài

Không dạy cả bài. Khuyến khích học sinh tự thực hiện

 

2. Lớp 7

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Bảng tính điện tử

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Mục 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

2

Bài thực hành 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

2. Nội dung:

- Bài tập 1: mục c, d.

- Bài tập 2: mục c.

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

- Bài tập 3.

 

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

3

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Mục 4b. Thay đổi dạng biểu đồ

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 đến 2 tiết.

4

Chương II. Phần mềm học tập

Bài 11. Học đại số với

Geogebra

Cả bài

Không dạy

5

Bài 12. Vẽ hình phẳng bằng Geogebra

Cả bài

Không dạy

 

3. Lớp 8

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I. Lập trình đơn giản

Bài thực hành 5: Sử dụng câu lệnh lặp for ... do...

Bài tập 3.

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

2

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Mục 3. Lặp vô hạn lần - lỗi lập trình cần tránh

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

3

Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while.. .do..

Bài tập 1: viết chương trình tính trung bình cộng

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

4

 

Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình

Bài tập 2.

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

 

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

5

Chương II. Phần mềm học tập

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

Cả bài

Không dạy

6

Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

Cả bài

Không dạy

 

4. Lớp 9

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương III. Phần mềm trình chiếu

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

2

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu

Không dạy

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

3

Bài thực hành 9

Thực hành tổng hợp

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

4

Chương IV. Đa phương tiện

Bài 12. Thông tin đa phương tiện

Mục 5. Ứng dụng của đa phương tiện

Không dạy

Nội dung còn lại

Dạy trong 1 tiết.

5

Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Cả bài

Không dạy

6

Bài thực hành 11. Tạo video ngắn bằng Movie Maker

Cả bài

Không dạy

 

 

___________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC

( Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương III Soạn thảo văn bản

§14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

Mục 1, điểm d. Một số chức năng khác

Không dạy.

Mục 2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản

Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản. điểm b) Gõ chữ việt, Cách gõ TELEX và VNI

Chỉ dạy một trong hai cách.

Mục 3, các điểm c) và d)

Chỉ giới thiệu về Unicode.

Mục 3 điểm e) Các phần mềm hỗ trợ chữ Việt

Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.

Câu hỏi và bài tập: bài số 4 và bài số 6

Chỉ yêu cầu thực hiện một trong hai bài.

2

 

§15. Làm quen với Microsoft Word

Mục 2. Kết thúc phiên làm việc với Word

Chỉ dạy một cách.

3

§16. Định dạng văn bản

Mục 1, 2

Chỉ dạy một trong hai cách.

Bài tập và thực hành 7, mục 2, phần b

Học sinh chỉ cần soạn đoạn văn bản ngắn để thực hiện định dạng.

Câu hỏi và bài tập. Các câu hỏi 4, 5

Không thực hiện.

4

§17. Một số chức năng khác

Mục 1. Định dạng kiểu danh sách.

Mục 3. In văn bản

Chỉ dạy một cách thực hiện.

Mục 2. Ngắt trang và đánh số trang.

Không dạy.

Mục câu hỏi và bài tập: câu 2 và câu 4

Không thực hiện.

5

§18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Mục 1 điểm c

Không dạy.

Mục 2. Gõ tắt và sửa lỗi

Không dạy.

6

Bài thực hành 8

Các câu b, c, d và nội dung gõ tắt trong câu e.

Không thực hành.

7

§19. Tạo và làm việc với bảng

Mục 1. Tạo bảng

Chỉ dạy một cách.

Mục 2 điểm b, c, d

Không dạy.

 

Bài tập và thực hành 9: Mục 2 điểm a2, điểm a3

Không thực hiện.

Bài tập 2, 3.

Không dạy.

8

Chương IV. Mạng máy tính và Internet

§ 20. Mạng máy tính

Câu hỏi và bài tập 4, 5, 7

Không dạy.

9

§21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

Mục 3. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

10

§22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet.

Mục 4, điểm b. Mã hóa dữ liệu

Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.

11

Bài thực hành 10

Mục d,

Không thực hiện.

 

2. Lớp 11

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

§9. Cấu trúc rẽ nhánh

Mục 4. Một số ví dụ

Chỉ dạy một ví dụ.

2

§10. Cấu trúc lặp

Mục 2. Thuật toán tổng_1b và chương trình tương ứng.

Không dạy.

3

Ví dụ 2, phần sơ đồ khối

Không dạy.

4

 

Bài tập và thực hành 2, Mục 2, Các câu e, f, g, h

Không dạy.

5

Bài tập và thực hành 2, Mục câu hỏi và bài tập: Bài tập 5, 6, 8

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

6

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

§11. Kiểu mảng

Mục 1, điểm b), Ví dụ 2

Không dạy, khuyến khích học sinh đọc thêm.

7

Bài thực hành 3

Bài 1, phần b

Bài 2, phần b

Không thực hành.

8

Bài thực hành 4

Bài 1, phần b

Bài 2

Không thực hành.

10

§12. Kiểu xâu

Mục 3. Một số ví dụ: ví dụ 2, 3, 5.

Không dạy.

11

Bài thực hành 5.

Bài 1, câu b) và Bài 3

Không thực hành.

12

§13. Kiểu bản ghi

Câu hỏi và bài tập: bài 6, 8, 9

Không thực hiện.

13

Chương V. Tệp và các thao tác với tệp

§14. Kiểu dữ liệu tệp

Mục 2. Phân loại tệp và thao tác với tệp.

Không dạy, khuyến khích học sinh đọc thêm.

14

§16. Ví dụ làm việc với tệp

Ví dụ 2

Không dạy.

15

 

§18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Mục 1. Điểm b)

Chương trình VD_thambien2.

Không dạy.

16

Bài tập và thực hành 6

Mục c

Không yêu cầu thực hiện.

 

3. Lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương II. Hệ quản trị

cơ sở dữ liệu MA

§6. Biểu mẫu

Mục 3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

Không dạy.

2

Bài tập và thực hành 5

Bài 1, bài 2

GV chỉ yêu cầu học sinh nhập mỗi bảng khoảng 3 bản ghi.

3

Bài tập và thực hành

7

Cả bài

Không thực hiện.

4

Chương III. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập và thực hành 9

Cả bài

Không thực hiện.

5

§10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cả bài

GV chỉ hệ thống lại kiến thức, không giảng chi tiết.

6

Bài thực hành 10

Mục 2, Bài 3

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện

7

§11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Cả bài

GV chỉ hệ thống lại kiến thức, không giảng chi tiết

8

Chương IV Kiến trúc và bảo mật

§13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Mục 3.

Mục 4.

Mã hóa thông tin và nén dữ liệu Lưu biên bản

Không dạy.

9

Bài tập và thực hành 11

Cả bài

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh tự thực hiện .

 

 

___________________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

SỐ HỌC

1

Chương III. Phân số

§2. Phân số bằng nhau

?2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 8; 10.

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Mở rộng khái niệm phân số và §2

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 21, 27.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Rút gọn phân số. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Mục 1. Quy đồng mẫu hai phân số

Tự học có hướng dẫn

§5 và Luyện tập

Cả hai bài

Tích hợp thành một bài

Bài tập 36

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. So sánh phân số

Mục 1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 40, 41

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phép cộng phân số

Mục 1. Cộng hai phân số cùng mẫu

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 45, 46

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài tập 48, 50, 51

Khuyến khích học sinh tự làm

§7, §8 và Luyện tập

Bài tập 53, 54, 57

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Phép nhân

Bài tập 70, 72

Khuyến khích học sinh tự làm

§11. Tính chất cơ bản của phép nhân

Bài tập 75, 77

Khuyến khích học sinh tự làm

§10. §11 và Luyện tập

Bài tập 78, 82, 83

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§12. Phép chia phân số

Bài tập 85, 87

Khuyến khích học sinh tự làm

§12 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 102

Khuyến khích học sinh tự làm

§13 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập 116, 117, 119

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Bài tập 127, 130

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 136

Khuyến khích học sinh tự làm

§15 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§16. Tìm tỉ số của hai số

Bài tập 139, 140, 141

Khuyến khích học sinh tự làm

§16 và Luyện tập

Bài tập 147, 148

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§17. Biểu đồ phần trăm

§17

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập chương III

Bài tập 154; 159; 160; 167.

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập cuối năm phần số

Bài tập 174; 177; 178.

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

 

 

Luyện tập

Bài tập 35; 36; 37.

Khuyến khích học sinh tự làm

1

Chương II. Góc

§6 và luyện tập

Bài tập

Tích hợp thành một bài

§7. Thực hành đo góc trên mặt đất

Cả bài

Không dạy

§8. Đường tròn

Mục 3: Một công dụng khác của com pa.

Khuyến khích học sinh tự đọc

      

 

2. Lớp 7

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương III. Thống kê

§3. Biểu đồ.

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 18

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

2

Chương IV. Biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số

Mục 1. Nhắc lại về biểu thức

Tự học có hướng dẫn

§2. Giá trị của một biểu thức đại số và §1

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Đơn thức

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 20

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 36, 37

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Cộng trừ đa thức. Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Cộng trừ đa thức một biến.

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

HÌNH HỌC

1

Chương II. Tam giác

§7. Định lí Py-ta-go.

Luyện tập

?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §7

Bài tập 61, 62

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Mục 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §8

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Thực hành ngoài trời

Cả bài

Không dạy

2

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

?2

Tự học có hướng dẫn

Định lí 1

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §1

Bài tập 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

?3; ?4

Tự học có hướng dẫn

Định lí 1

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §2.

Bài tập 11; 13; 14.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §3

Bài tập 17; 20.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Mục 2 a)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập và §4

Bài tập 25; 30.

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Tính chất tia phân giác của một góc.

Mục 1a)

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §5

Bài tập 35

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

?1

Tự học có hướng dẫn

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §6

Bài tập 43

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

Mục 1a) và mục 3. Ứng dụng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §7

Bài tập 49; 50; 51

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập và §8

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập và §9

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

 

3. Lớp 8

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương 3. Phương trình bậc nhất một ẩn

§4. Phương trình tích.

?1; ?3; ?4.

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Mục 4. Áp dụng

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 33

Khuyến khích học sinh tự làm

§5 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 36

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 43; 49

Khuyến khích học sinh tự làm

§6; §7 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương

Bài tập 53; 54; 56

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập

Bài tập 10; 12

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Mục 4. Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0; ax + b > 0; ax + b ≤ 0; ax + b ≥ 0.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 21; 27

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 28; 32; 33; 34.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

HÌNH HỌC

1

Chương 3. Tam giác đồng dạng

§1. Định lí Ta - lét trong tam giác

Mục 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Tự học có hướng dẫn

§2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - lét.

Mục 2. Hệ quả của định lí Ta-let

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 12; 13; 14.

Khuyến khích học sinh tự làm

§2 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Tính chất đường phân giác của tam giác.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập

Bài tập 21; 22.

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 25

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

§6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 34

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Luyện tập

Bài tập 41; 42

Khuyến khích học sinh tự làm

§5; §6; §7 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Định lí 1; Định lí 2; Định lí 3

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 51

Khuyến khích học sinh tự làm

§8 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

§9.

Tự học có hướng dẫn

Ôn tập chương

Bài tập 59; 61.

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương 4. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

§2Hình hộp chữ nhật.

Mục 2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song với nhau

Bài tập 8; 10.

Khuyến khích học sinh tự làm

§3.Thể tích của hình hộp chữ nhật.

Mục 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc

Không yêu cầu học sinh giải thích vì sao đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau

Bài tập 11; 12

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 18

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Hình hộp chữ nhật; §2; §3 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài tập 26

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 32; 35.

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Hình lăng trụ đứng; §5; §6.

Thể tích của hình lăng trụ đứng và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Mục 3. Hình chóp cụt đều

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 39

Khuyến khích học sinh tự làm

§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Mục 2. Ví dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 42

Khuyến khích học sinh tự làm

§9. Thể tích của hình chóp đều

trong mục 2. Ví dụ

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 45; 46

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 48; 50

Khuyến khích học sinh tự làm

§7§8§9 và Luyện tập

Cả 4 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương

Bài tập 55; 57; 58

Khuyến khích học sinh tự làm

 

4. Lớp 9

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?5

Tự học có hướng dẫn

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

?6; ?7

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 35; 38

Khuyến khích học sinh tự làm

§5; §6 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

2

Chương IV. Hàm số

y = ax2(a # 0) -

Phương trình bậc hai một ẩn

§2. Đồ thị của hàm y = ax2 (a#0) (tiếp)

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10

Khuyến khích học sinh tự làm

§1. Hàm số

y = ax2 (a # 0); § 2 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

?4; ?5; ?6; ?7 và ví dụ 3.

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§5. Công thức nghiệm thu gọn.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Luyện tập

Bài tập 21; 23; 24

Khuyến khích học sinh tự làm

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai; §5 và Luyện tập

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 30; 31; 32; 33

Khuyến khích học sinh tự làm

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng và

Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Luyện tập

Bài tập 38; 39; 40

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bài tập 44

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 45; 46; 52; 53

Khuyến khích học sinh tự làm

§8 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương IV

Bài tập 62; 63; 64; 65; 66

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

1

Chương III. Góc với đường tròn

§3. Góc nội tiếp

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Bài tập 17; 22

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 23; 24; 25; 26

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

 

?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 32; 35

Khuyến khích học sinh tự làm

§4 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

?1; ?2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập

Bài tập 41; 42; 43

Khuyến khích học sinh tự làm

§5 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§6. Cung chứa góc

Luyện tập.

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

§7. Tứ giác nội tiếp.

Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh.

Luyện tập

Bài tập 58; 59; 60

Khuyến khích học sinh tự làm

§7 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Mục 1. Công thức tính độ dài đường tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 71; 72; 74; 75; 76

Khuyến khích học sinh tự làm

§9 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Mục 1: Công thức tính diện tích hình tròn

Tự học có hướng dẫn

Luyện tập

Bài tập 83; 84; 85; 86; 87

Khuyến khích học sinh tự làm

§10 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương III

Bài tập 92; 93; 94; 98; 99

Khuyến khích học sinh tự làm

2

Chương IV. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

§1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Mục 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng; ?3.

Không dạy

Luyện tập

Bài tập 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Khuyến khích học sinh tự làm

§1 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

§2. Hình nón - Diện tích xung quan và thể tích hình nón

Mục 4. Hình nón cụt ;

Mục 5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

Không dạy

Bài tập 22

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Cả bài

Không dạy

§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài tập 32; 34

Khuyến khích học sinh tự làm

Luyện tập

Bài tập 36; 37

Khuyến khích học sinh tự làm

§3 và Luyện tập

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài

Ôn tập chương 4

Bài tập 41; 42; 44; 45

Khuyến khích học sinh tự làm

 

Ghi chú: Đối với bài tích hợp khi thiết kế bài dạy cần: (1) Giảm thời lượng. (2) Lựa chọn những nội dung cốt lõi. (3) Sắp xếp mạch nội dung kiến thức một cách logic. (4) Có thể không yêu cầu HS chứng minh định lí, tính chất, công thức, hệ quả. (5) Lựa chọn những bài tập dạng cơ bản./.

 

_____________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Hoạt động 1 (HĐ 1) , HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục I.3. Bất phương trình chứa tham số

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1a, 1d, 4, 5

Học sinh cần làm

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Cả bài

Không dạy

Ôn tập chương IV

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

2

Chương V.

Thống kê

§4. Phương sai, độ lệch chuẩn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập chương V

Cả bài

Không dạy

3

Chương VI. Cung và góc giác. Công thức lượng giác

§2. Giá trị lượng giác của một cung

HĐ 5, HĐ 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 4

Học sinh cần làm

§3. Công thức lượng giác

HĐ 1, HĐ 2

Khuyến khích học sinh tự làm

Ví dụ 3 trong mục III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 8

Học sinh cần làm

Ôn tập chương VI

Bài tập 3, 7a, 7d, 8a, 8d

Học sinh cần làm

4

 

Ôn tập cuối năm

Mục I. Câu hỏi

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục II. Bài tập 7a, 7b, 8a, 8c

Học sinh cần làm

 

2. Lớp 11

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH

1

Chương

IV. Giới hạn

§ 1. Giới hạn của dãy số

HĐ 1, HĐ 2; VD 1; VD 6

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 5, 7

Học sinh cần làm

§ 2. Giới hạn của hàm số

HĐ 1, VD 1, HĐ 2, HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 4, 6

Học sinh cần làm

§ 3. Hàm số liên tục

HĐ 1, 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 3

Học sinh cần làm

Ôn chương IV

Bài tập 3, 5, 7

Học sinh cần làm

2

Chương V. Đạo hàm

§ 1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

Mục 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm.

Khuyến khích học sinh tự đọc

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

VD 2, Bài tập 5

Để sau § 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài tập 3a

Học sinh cần làm

§ 2. Quy tắc tính đạo hàm

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1, 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 3, 4a, b

Học sinh cần làm

§ 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

HĐ 1, 2, 3, 4; VD 1, VD 2.

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3

Học sinh cần làm

§ 4. Vi phân

Cả bài

Không dạy

§ 5. Đạo hàm cấp hai

HĐ 1, 2, 3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Học sinh cần làm

Ôn tập chương V

Bài tập 1, 2, 3, 5.

Học sinh cần làm

3

 

Ôn tập cuối năm

Bài tập 10, 13, 17, 18

Học sinh cần làm

HÌNH HỌC

1

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

§ 1. Vectơ trong không gian

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ

Chỉ giới thiệu định nghĩa và hai định lí.

Bài tập 2, 3, 4, 6, 7

Học sinh cần làm

§ 2. Hai đường thẳng vuông góc

HĐ 1, 2, 3, 4, 5 ; VD 1, 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 2, 4

Học sinh cần làm

§ 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

HĐ 1, 2

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh các định lí

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 4, 5

Học sinh cần làm

§ 4. Hai mặt phẳng vuông góc

HĐ 1, 2, 3, 6, 7; VD trang 111.

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1, 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 5, 7, 10

Học sinh cần làm

§ 5. Khoảng cách

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2, 4, 8

Học sinh cần làm

Bài tập ôn tập chương III

Bài tập 3, 6

Học sinh cần làm

Ôn tập cuối năm

Bài tập 3, 4, 5, 6

Học sinh cần làm

 

3. Lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH

1

Chương III.

Nguyên hàm -

Tích phân và ứng dụng

§2. Tích phân

Mục I. 2. Định nghĩa tích phân

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính chất 1, 2, 3

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ4, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

Mục III. Phương pháp tính tích phân

Đối với phương pháp đổi biến số, chỉ thực hiện đổi biến số (không quá một lần) để tính tích phân.

Tính tích phân sử phương pháp đổi biến dạng ø(t), chỉ hỏi với dạng x = a sin (hoặc x = acost ) hoặc x = atant.

Bài tập 3, 4a, 4b

Hướng dẫn học sinh sử dụng các phương pháp tính tích phân để thực hiện ngay trong tiết dạy mục III.

Bài tập (tr 112): 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5b, 5c.

Học sinh cần làm

§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính thể tích, Ví dụ 4

Thay bằng “bài toán” trong mục III

Mục II.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

Tự học có hướng dẫn

Mục III. Thể tích khối tròn xoay

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 121): 1, 2, 4.

Học sinh cần làm

 

 

Ôn tập Chương III

Bài tập (tr 127): 3, 4c, 4d, 4e, 4g, 6a, 6b, 6g, 7a.

Bài tập trắc nghiệm (tr 127, 128): từ 1 đến 5.

Học sinh cần làm

Bài 7b, câu trắc nghiệm 6

Không dạy giải dạng toán: Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y=f (x),y=g(xvà hai đường thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

2

Chương IV. Số phức

§1. Số phức

HĐ3, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập cần làm (tr 133): 1, 2c, 4a, 4d, 6.

Học sinh cần làm

§2. Cộng trừ và nhân số phức

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Ví dụ 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 135): 1a, 1b, 3a, 3d, 4, 5.

Học sinh cần làm

§3. Phép chia số phức

HĐ1, HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục 2. Phép chia số phức

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 138): 1b, 1c, 2c, 2d, 3a, 3b, 4b, 4c.

Học sinh cần làm

 

 

§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Mục 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 140): 1, 2.

Học sinh cần làm

Ôn tập Chương IV

Bài tập (tr 143): 4, 5, 8, 9.

Bài tập (tr 144): Từ câu 1 đến câu 6.

Học sinh cần làm

3

Ôn tập cuối năm

I. Câu hỏi

II. Bài tập

I. Câu hỏi: Từ câu 1 đến câu 10.

II. Bài tập 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9b, 9d, 10, 11a, 11b, 12b, 12d, 13, 15b, 15c, 16.

Học sinh cần làm

Bài 14 (tr 148)

Không dạy giải dạng toán : Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y=f (x),y=g(xvà hai đường thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

HÌNH HỌC

1

Chương

III.

Phương pháp toạ độ trong không gian

§1. Hệ toạ độ trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Không dạy

Mục III. Định lý

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập (tr 68): 1a, 4a, 5, 6.

Học sinh cần làm

§2. Phương trình mặt phẳng

Mục I. Bài toán

Không dạy giải bài toán, chỉ công nhận kết quả của bài toán

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Bài toán 2

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Mục II. 2. Các trường hợp riêng

Tự học có hướng dẫn

HĐ6

Tự học có hướng dẫn

Mục III. 2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

Tự học có hướng dẫn

Mục IV. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ7

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 80): 1, 3, 7, 8a, 9a.

Học sinh cần làm

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục I. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Mục II.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song;

2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 89): 1a, 1c, 1d, 3a, 4, 6, 9.

Học sinh cần làm

Ôn tập chương III

Bài tập (tr 91): 2, 3, 4, 6, 8, 11.

Câu hỏi trắc nghiệm (tr 94): Từ câu 1 đến câu 10.

Học sinh cần làm

2

Ôn tập cuối năm

 

Bài tập (tr 99): 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.

Học sinh cần làm

 

 

__________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN VẬT LÍ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm ở cả 3 bài

Không làm.

Mục «Vận dụng» ở cả 3 bài

Học sinh tự làm.

2

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

Cả bài

Không dạy.

3

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Vẽ đường biểu diễn

Học sinh tự làm.

4

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm kiểm tra

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

5

Bài 28. Sự sôi

Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm

Không làm.

Vẽ đường biểu diễn

Học sinh sinh tự làm.

6

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

 

2. Lớp 7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Bài 18. Hai loại điện tích

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm

Không làm.

Mục II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử (bài 18)

Học sinh tự học có hướng dẫn.

2

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục III. Vận dụng (bài 21)

Học sinh tự làm.

3

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Tác dụng phát sáng (bài 22)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

4

Bài 25. Hiệu điện thế

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục III. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở (bài 25)

Tích hợp với bài 26.

Mục I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn(bài 26)

Tích hợp vào bài 25.

Mục II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước và mục III. Vận dụng (bài 26)

Không dạy.

5

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm

Không làm.

6

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

7

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

 

3. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 14. Định luật về công

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

3

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Bài 19

Không làm thí nghiệm.

Mục IV. Vận dụng (bài 20)

Không dạy.

4

Bài 21. Nhiệt năng

Bài 22. Dẫn nhiệt

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Thí nghiệm

Không làm.

5

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào (bài 24)

Không dạy.

Mục III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt và mục IV. Vận dụng (bài 25)

Học sinh tự làm.

6

Bài 29. Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

 

4. Lớp 9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

1

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục III. Vận dụng (bài 33)

Học sinh tự làm.

Mục II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật (bài 34)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

2

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Bài 37. Máy biến thế

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế (bài 37)

Không làm thí nghiệm.

Mục I. Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện (bài 36)

Tích hợp vào bài 37.

Mục III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện (bải 37)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

3

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

4

Bài 44. Thấu kính phân kỳ

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục I. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ (bài 44)

Không làm thí nghiệm.

Mục III. Vận dụng(bài 44)

Học sinh tự làm.

5

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Cả bài

Không dạy.

6

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Cả bài

Không dạy.

7

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bài 50. Kính lúp

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục III. Vận dụng (bài 49)

Học sinh tự làm.

Mục II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp (bài 50)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục III. Vận dụng (bài 50)

Học sinh tự làm.

8

Bài 51. Bài tập quang hình học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

10

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

11

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

12

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Cả bài

Không thực hành.

13

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Cả bài

Học sinh tự học có hướng dẫn.

 

Ghi chú:

- Đối với chủ đề tích hợp, khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin làm các thí nghiệm.

- Chú trọng các câu hỏi/bài tập ở mức độ nhận biết, thông hiểu.

 

________________________

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN VẬT LÍ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 10

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Bài 24: Công và công suất

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục I.2. Động lượng (bài 23)

Chỉ cần nêu công thức (23.2) và kết luận.

Mục II.3. Va chạm mềm và II.4. Chuyển động bằng phản lực (bài 23)

Tự học có hướng dẫn.

Mục II. Công suất (bài 24)

Tự học có hướng dẫn.

Bài tập 8, 9 (bài 23); Bài tập 6, 7 (bài 24)

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 25: Động năng

Bài 26: Thế năng

Bài 27: Cơ năng

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Công thức tính động năng (bài 25)

Chỉ cần nêu công thức (25.1), (25.2), (25.3) và kết luận.

Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực (bài 26)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường (bài 27).

Chỉ cần nêu công thức (27.5) và kết luận.

Bài tập 7,8 (bài 25); Bài tập 5, 6 (bài 26)

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt.

Định luật Bôi-lơ - Mariôt

Bài 30: Quá trình đẳng tích.

Định luật Sác lơ

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Các thí nghiệm ở cả 2 bài

Chỉ cần cung cấp bảng số liệu kết quả thí nghiệm cho học sinh (không nhất thiết phải làm thí nghiệm) để học sinh rút ra các công thức (29.1), (29.2), (30.1), (30.2).

Bài tập 8, 9 (bài 29); Bài tập 7, 8 (bài 30)

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Công thức (31.1) và (31.2)

Tự học có hướng dẫn để rút ra công thức.

Bài tập 7,8

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 33: Các nguyên lý của nhiệt động lực học

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch (bài 33)

Không dạy.

Mục I.3. Vận dụng (bài 33)

Không dạy.

Bài tập 7, 8 (bài 32); Bài tập 6, 7, 8 (bài 33)

Khuyến khích học sinh tự làm.

6

Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục I.3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh (bài 34)

Tự học có hướng dẫn.

Mục I.1. Thí nghiệm (bài 36)

Chỉ nêu công thức (36.1), không bắt buộc làm thí nghiệm.

Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Không dạy.

Bài tập 7, 8, 9 (bài 36)

Khuyến khích học sinh tự làm.

7

Bài 37: Các hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Bài 40: Thực hành- Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt;

Mục III. Hiện tượng mao dẫn (bài 37)

Tự học có hướng dẫn.

Phần lý thuyết và mẫu báo cáo (bài 40)

Tự học có hướng dẫn.

Bài tập 11, 12 (bài 37)

Khuyến khích học sinh tự làm.

8

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài tập 11 đến 15

Khuyến khích học sinh tự làm.

9

Bài 39: Độ ẩm của không khí

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

2. Lớp 11

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 19: Từ trường

Mục I. Nam châm

Tự học có hướng dẫn.

Mục V. Từ trường Trái Đất

Không dạy.

Bài tập 7, 8

Khuyến khích học sinh tự làm.

2

Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Mục I.2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

- Không làm thí nghiệm.

- Hướng dẫn học sinh tự đọc để rút ra công thức (20.1).

Bài tập 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài tập 5,6,7

Khuyến khích học sinh tự làm.

4

Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

Cả bài

Không dạy.

5

Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Mục IV. Dòng điện Fu-cô

Tự học có hướng dẫn.

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm.

6

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Bài 25: Tự cảm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Công thức (25.4) mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm (bài 25)

Không dạy.

Bài tập 4, 5 (bài 24); Bài tập 7 (bài 25)

Khuyến khích học sinh tự làm.

Bài tập 6 (bài 24); Bài tập 8 (bài 25)

Không dạy.

7

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Bài 27: Phản xạ toàn phần

Tự học có hướng dẫn.

Bài tập 8, 9 (bài 26); Bài tập 6 đến 9 (bài 27)

Khuyến khích học sinh tự làm.

8

Bài 28: Lăng kính

Mục III. Các công thức lăng kính

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài tập 5 đến 7

Khuyến khích học sinh tự làm.

9

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 35: Thực hành - Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Bài tập 8 đến 12 (bài 29)

Khuyến khích học sinh tự làm.

Phần lý thuyết và mẫu báo cáo (bài 35)

Tự học có hướng dẫn.

10

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

Cả bài

Không dạy.

11

Bài 31: Mắt

Mục I. Cấu tạo quang học của mắt;

Mục II. Sự điều tiết của mắt. Điểm cực viễn. Điểm cực cận.

Tự học có hướng dẫn.

Mục III. Năng suất phân li của mắt;

Mục IV. Các tật của mắt và cách khắc phục

Khuyến khích học sinh tự đọc.

12

Bài 32: Kính lúp

Bài tập 6

Khuyến khích học sinh tự làm.

13

Bài 33: Kính hiển vi

Bài 34: Kính thiên văn

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi (bài 33);

Mục II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn (bài 34)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục III. Độ bội giác của kính hiển vi (bài 33);

Mục III. Độ bội giác của kính thiên văn (bài 34)

Chỉ nêu công thức.

Bài tập 9 (bài 33); Bài tập 7 (bài 34)

Khuyến khích học sinh tự làm.

 

3. Lớp 12

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 20: Mạch dao động

Bài 21: Điện từ trường

Bài 22: Sóng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Cả 4 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II.1.Sự biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng (bài 20)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mục III. Năng lượng điện từ (bài 20)

Tự học có hướng dẫn.

Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và Mục II.2. Thuyết điện từ Mắc-xoen (bài 21)

Không dạy.

Mục II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển (bài 22)

Tự học có hướng dẫn.

2

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài tập 5, 6

Khuyến khích học sinh tự làm.

3

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 29: Thực hành - Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Phần lý thuyết và mẫu báo cáo

Tự học có hướng dẫn.

4

Bài 26: Các loại quang phổ

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục II. Quang phổ phát xạ và Mục III. Quang phổ hấp thụ (bài 26)

Tự học có hướng dẫn.

Mục II. Cách tạo tia X (bài 28)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài tập 6 (bài 26); Bài tập 8, 9 (bài 27); Bài tập 6, 7 (bài 28)

Khuyến khích học sinh tự làm.

5

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề.

Mục IV. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng (bài 30)

Tự học có hướng dẫn.

Mục II. Quang điện trở (bài 31)

Tự học có hướng dẫn.

6

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Cả bài

Không dạy.

7

Bài 34: Sơ lược về Laze

Cả bài

Không dạy.

8

Bài 37: Phóng xạ

Mục II.2. Định luật phóng xạ

Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.

9

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Cả bài

Không dạy.

10

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Cả bài

Không dạy.

11

Bài 40: Các hạt sơ cấp

Cả bài

Không dạy.

12

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Cả bài

Không dạy.

 

Ghi chú:

- Đối với chủ đề tích hợp, khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin làm các thí nghiệm.

- Chú trọng các câu hỏi/bài tập ở mức độ nhận biết, thông hiểu.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới