Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Hôm qua : 33
Tháng 06 : 1.238
Tháng trước : 796
Quý 2 : 2.835
Năm 2021 : 5.481
Lượt xem: 273

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (Tất cả các môn)


Thông tin tài liệu

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (Tất cả các môn)

Giới thiệu:

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Video Clip
Văn bản mới