Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS xã Nàn Sín